Iemand die zich tijdens een langere periode inzet voor een vereniging, instelling of stichting in onze gemeente, kan in aanmerking komen voor een gemeentelijke onderscheiding. Wij kennen de erepenning, het ereblijk ''t Formulier' en de 'Gulden Keper'. Iemand voordragen kan door het aanvraagformulier onderaan deze pagina in te vullen en op te sturen. Speciaal voor jongeren is er 'Het Voorster Jeugdlintje''. Wilt u een kind of jongere voordragen voor het Voorster jeugdlintje klik dan hier voor meer informatie. 

Gemeentelijke onderscheidingen

Erepenning

De Erepenning Voorst is bedoeld voor personen die zich zeer langdurig en uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de Voorster gemeenschap.

Ereblijk ’t Formulier

Het Ereblijk 't Formulier is bedoeld voor personen of groepen die zich langdurig of bij een zeer bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gemaakt voor de Voorster gemeenschap.

Gulden Keper

De Gulden Keper is bedoeld voor personen of groepen die zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt dan wel een bijzondere prestatie hebben verricht voor het culturele leven, de sportbeoefening of andere algemeen maatschappelijke activiteiten in de gemeente Voorst.

Aanpak

Wilt u iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding? Vul dan onderstaand formulier in en stuur het op naar de afdeling Communicatie en representatie van de gemeente. Bij vragen kunt u contact opnemen met Monique Rogier via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of m.rogier@voorst.nl. Zij informeert u graag over de haalbaarheid van uw voorstel. Het beoordelen van de aanvraag neemt ongeveer twee maanden in beslag.