Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemands bijzondere werk voor de samenleving. U draagt iemand voor bij de gemeente waar die persoon woont. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Beschrijving

Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

De uitreiking van een lintje is tijdens:

 • de lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag
 • een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum)

De voorwaarden voor het krijgen van een Koninklijke onderscheiding zijn:

 • De persoon die u voordraagt heeft bijzonder werk gedaan voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of de sport.

Zo vraagt u een lintje voor iemand anders aan:

 • Vul het aanvraagformulier in. Of vraag het formulier op bij de gemeente.
 • Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Verzamel zoveel mogelijk gegevens over het goede werk van uw kandidaat. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand een onderscheiding krijgt.
 • Lever alles in bij de gemeente waar uw kandidaat woont. U hoort vanzelf of uw kandidaat het lintje krijgt.

Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken? Vraag het lintje 6 maanden van tevoren aan.

Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen laten uitreiken? De gemeente stelt een uiterste datum vast waarop u iemand kunt aandragen.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=63, pid=41)label =>protected'Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding' (53 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.lintjes.nl/voordragen/iemand-voordragen-voor-een-lintje' (67 chars)
    sduId =>protected469686 (integer)
    uid =>protected63 (integer)
    _localizedUid =>protected63 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected63 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.