Bent u ondernemer en doet u zaken met de gemeente Voorst? Dan is het goed te weten dat de gemeente algemene inkoopvoorwaarden hanteert. Voor alle aanvragen, aanbiedingen aan en overeenkomsten van de gemeente Voorst gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Levering en Diensten gemeenten regio Stedendriehoek, met uitzondering van die op het gebied van ICT, daarvoor gelden de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT).

De gemeente Voorst leeft de regels en wetten na die in Nederland en Europa gelden voor aanbesteding. Hiermee wil de gemeente ondernemers rechtvaardig behandelen en eerlijke concurrentie bevorderen.

De uitgangspunten voor inkoop en aanbesteding vindt u in het beleidsdocument Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Voorst 2017.