Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis was.

Beschrijving

De gemeente schrijft belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven op in een officieel document. Dit heet een akte. Belangrijke gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld geboorte, huwelijk of overlijden. De akten bewaart de gemeente in de burgerlijke stand.

U kunt van deze akten een afschrift of uittreksel op papier aanvragen. Een uittreksel is een samenvatting van de informatie die de gemeente heeft. De belangrijkste gegevens staan erin. Een afschrift is een kopie van de akte, met een stempel en een handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

U kunt een afschrift of uittreksel aanvragen van een:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van beëindiging partnerschap

Heeft u een uittreksel voor in het buitenland nodig? Vraag dan een internationaal uittreksel aan.

Heeft u een afschrift voor in het buitenland nodig? Dan vraagt u naast het afschrift ook een meertalig modelformulier aan.

U kunt een uittreksel voor iemand anders aanvragen, wanneer u:

 • gemachtigd bent;
 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent;
 • een erfgenaam bent;
 • het kind of de ouder bent;
 • de vertegenwoordiger bent.

Zo vraagt u een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand aan:

 • U gaat naar de gemeente waar de gebeurtenis was. Wilt u een echtscheidingsakte of akte van beëindiging partnerschap aanvragen? Dan doet u dit bij de gemeente waar u bent getrouwd of waar u het partnerschap heeft gesloten.
 • Log in met uw DigiD bij de gemeente om het uittreksel of afschrift online aan te vragen.
 • U betaalt het uittreksel of afschrift online. 
 • U krijgt het uittreksel of afschrift thuisgestuurd.

U vindt de link voor het online aanvragen van het uittreksel of afschrift onder het tabje "formulieren"

Een uittreksel uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

De gemeente stuurt binnen 3 werkdagen het uittreksel of afschrift naar u op. Woont u in het buitenland? Houd er rekening mee dat de postbezorging langer kan duren.

Heeft u het uittreksel of afschrift eerder nodig? Bezoek dan de gemeente. U krijgt het meteen mee.

Voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u € 16,60.

Een meertalig uittreksel of modelformulier kost € 16,60.

(Tarieven 2024)

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=137, pid=41)label =>protected'Uittreksel/afschrift burgerlijke stand aanvragen' (48 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://mijn.voorst.nl/aanvragen/933/persoon/uittreksel-burgerlijke-stand-' (74 chars)
    sduId =>protected472244 (integer)
    uid =>protected137 (integer)
    _localizedUid =>protected137 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected137 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Uittreksel/afschrift burgerlijke stand aanvragen