Op een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens, zoals uw naam en huidige adres. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waarin u woont.

Beschrijving

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres.

Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.

Reist u met een kind onder de 18 jaar naar het buitenland? Vraag een uittreksel aan voor het reizen met minderjarigen. Hierop staan de gegevens van het kind en wie er gezag heeft. Dat kan handig zijn bij controle aan de grens. 

De BRP gaat terug tot 1 oktober 1994. Heeft u oudere gegevens nodig? Die vraagt u op bij de gemeente waar u toen woonde. 

Bewijs van uw geboorte, huwelijk of een overlijdensakte?

U heeft dan geen uittreksel uit de BRP nodig, maar een uittreksel uit de burgerlijke stand.

Kijk bij "Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen" hoe en waar u dat aanvraagt.

 

U kunt het uittreksel BRP aanvragen:

 • direct online via DigiD, via deze link. Ook vindt u de link naar het formulier onder "Formulieren"
 • persoonlijk met een geldig identiteitsbewijs
 • u kunt ook iemand machtigen (schriftelijk) om namens u het uittreksel op te halen

U vraagt het uittreksel BRP aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

De gemeente stuurt binnen 3 werkdagen het afschrift naar u op. Woont u in het buitenland? Houd er rekening mee dat de postbezorging langer kan duren.

Heeft u het afschrift eerder nodig? Bezoek dan de gemeente. U krijgt het meteen mee.

Een uittreksel uit basisregistratie personen(BRP) kost € 8,80 (tarief 2024)

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=8, pid=41)label =>protected'Uittreksel BRP aanvragen' (24 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://mijn.voorst.nl/aanvragen/897/persoon/uittreksel-brp' (59 chars)
    sduId =>protected460919 (integer)
    uid =>protected8 (integer)
    _localizedUid =>protected8 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected8 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Uittreksel BRP aanvragen