Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Dit heet een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

Beschrijving

Let op!

Voor een bewijs van in leven zijn gaat u naar het gemeentehuis. Maak eerst een afspraak. U neemt een geldig legitimatiebewijs mee en het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft. U betaalt de kosten bij de aanvraag.

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

Zo vraagt u een attestatie de vita aan:

U gaat persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven.

U neemt mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft

U betaalt de kosten bij de aanvraag.

Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel? Dan is het gratis. U moet dat wel aan kunnen tonen met een brief van het pensioenfonds.

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

U krijgt een bewijs van in leven zijn direct mee.

Tarief 2024:
Een bewijs van in leven zijn kost € 8,80
Een attestatie de vita kost € 16,60 ongeacht de taal.

Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel? Dan is het gratis. Neem de brief van uw pensioenfonds mee om aan te tonen dat u het hiervoor nodig heeft.