Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Dit heet een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

Beschrijving

Let op!

Doe uw aanvraag voor een bewijs van in leven zijn online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

Zo vraagt u een attestatie de vita aan:

U gaat persoonlijk naar de gemeente waar u staat ingeschreven.

U neemt mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft

U betaalt de kosten bij de aanvraag.

Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel? Dan is het gratis. U moet dat wel aan kunnen tonen met een brief van het pensioenfonds.

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

U krijgt een bewijs van in leven zijn direct mee.

Tarief 2020:
Een bewijs van in leven zijn kost €8,00.
Een attestatie de vita kost €13,80, ongeacht de taal.

Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel? Dan is het gratis. Neem de brief van uw pensioenfonds mee om aan te tonen dat u het hiervoor nodig heeft.