Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

Beschrijving

Let op!

Lukt online aanvragen niet, neem dan het "aanvraagformulier VOG" volledig ingevuld mee naar uw afspraak. U vindt het formulier onder het tabje Formulieren onderaan deze pagina.

Klik hier om een afspraak te maken voor uw VOG

Werkgevers en andere organisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe baan. Dat betekent:

 • U heeft geen strafblad.
 • U heeft wel een strafblad. Maar wat daarop staat, is niet belangrijk voor het doel van uw aanvraag.

Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u:

 • een visum of werkvergunning aanvraagt
 • als vrijwilliger gaat werken
 • lid wilt worden van een schietvereniging

Iedereen kan een VOG aanvragen. U krijgt een VOG als:

 • u geen strafblad heeft.
 • u wel een strafblad heeft. Maar wat daarop staat, is niet belangrijk voor het doel van uw aanvraag.

Doe de VOG-check van Justis om te zien wat uw kans op een VOG is.

U kunt een VOG op twee manieren aanvragen: online via Justis, of schriftelijk via de gemeente.

Online aanvragen

Zo vraagt u online een VOG aan:

 • De organisatie die de VOG van u nodig heeft, zet de aanvraag online voor u klaar. Kan de organisatie dat niet? Dan vraagt u de VOG schriftelijk aan.
 • U ontvangt een e-mail met daarin een link naar de website van Justis.
 • Klik op de link en log in met uw DigiD.
 • Controleer uw gegevens.
 • U kiest of u de VOG op papier wilt ontvangen, of in uw online Berichtenbox op MijnOverheid.nl.
 • U betaalt de VOG online met iDeal.

Schriftelijk aanvragen

Zo vraagt u schriftelijk een VOG aan:

 • Vraag het aanvraagformulier aan de organisatie die de VOG van u nodig heeft.
 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Lever het ingevulde formulier in bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U betaalt de VOG bij de aanvraag.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

U kunt iemand machtigen om namens u de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen.
Het formulier daarvoor vindt u onder "Formulieren". 
Bij uw aanvraag moet u een kopie van uw legitimatiebewijs en een kopie van het legitimatiebewijs van de gemachtigde meesturen.

 

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 18
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal binnen anderhalve week.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kost:

 • € 33,85 als u de VOG online aanvraagt via Justis
 • € 41,35 als u de VOG schriftelijk aanvraagt via de gemeente
 • € 207,- als u de VOG aanvraagt voor een organisatie

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen krijgen de VOG gratis.

De organisatie waarvoor u werkt moet zich eerst aanmelden:https://www.gratisvog.nl/procedure

 

 

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=151, pid=41)label =>protected'machtigingsformulier VOG' (24 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.justis.nl/sites/default/files/2022-06/Machtigingsformulier%20Ver
        klaring%20Omtrent%20het%20Gedrag%20(VOG).pdf
  ' (120 chars) sduId =>protected473290 (integer) uid =>protected151 (integer) _localizedUid =>protected151 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected151 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • machtigingsformulier VOG
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=152, pid=41)label =>protected'Aanvraagformulier VOG kinderopvang' (34 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/vog-
        kinderopvang-aanvragen
  ' (98 chars) sduId =>protected473291 (integer) uid =>protected152 (integer) _localizedUid =>protected152 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected152 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraagformulier VOG kinderopvang
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=153, pid=41)label =>protected'Aanvraagformulier VOG natuurlijke personen (NP) in Nederlands en Engels' (71 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog/documenten
        -vog
  ' (80 chars) sduId =>protected473292 (integer) uid =>protected153 (integer) _localizedUid =>protected153 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected153 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraagformulier VOG natuurlijke personen (NP) in Nederlands en Engels
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=154, pid=41)label =>protected'Aanvraagformulier VOG bedrijven' (31 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.justis.nl/producten/vog-voor-rechtspersonen-vog-rp/vog-rp-aanvra
        gen
  ' (79 chars) sduId =>protected473293 (integer) uid =>protected154 (integer) _localizedUid =>protected154 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected154 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraagformulier VOG bedrijven

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.