In veel gevallen is het mogelijk om de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) online aan te vragen zonder tussenkomst van de gemeente. Infomeer bij de werkgever/organisatie of dit kan. Deze procedure loopt geheel buiten de gemeente om. Op de website van Justis vindt u hier meer informatie over. 

Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Vraag dan om het aanvraagformulier bij de organisatie.

  • Vul het aanvraagformulier in door uzelf en de werkgever!
  • Neem het ingevulde formulier mee bij uw afspraak met de gemeente.
  • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.
  • U betaalt de VOG bij de aanvraag.
  • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
  • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Meer informatie over dit product vindt u op de productenpagina Verklaring omtrent het gedrag (VOG)