Buurtsportcoaches en dorpscontactpersonen

De buurtsportcoaches (BSC) en dorpscontactpersonen (DCP) werken samen om voldoende toegankelijk beweegaanbod te creëren en sociale ontmoeting te bevorderen. De BSC en DCP vormen samen het Team Voorst Actief.

Buurtsportcoaches

Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. De gemeente faciliteert en stimuleert de deelname aan sport- en beweegactiviteiten door de inzet van een aantal buurtsportcoaches. 

De buurtsportcoaches zetten zich in vanuit de volgende organisaties:

  • Stichting Mens en Welzijn Voorst
  • Stichting zwembad De Schaeck
  • Stichting de Koepel Sport, Welzijn en Cultuur - Voorst Actief on Tour en aangepast sporten (mensen met een beperking).

Financiering buurtsportcoaches

De BSC worden voor 60% betaald door de organisaties waar zij in dienst zijn. De overige 40% financiert het Rijk. Dit betaald de gemeente door aan de organisatie (werkgever). 

Voorst Actief

De website www.voorstactief.nl is het platform voor sport en bewegen binnen de gemeente Voorst.

Dorpscontactpersonen (DCP)

De gemeente Voorst stimuleert de sociale ontmoeting in de dorpen door het inzetten van dorpscontactpersonen. 

De dorpscontactpersonen zetten zich in vanuit de volgende dorpsbelangenorganisaties:

  • Belangenvereniging Wilp e.o. 
  • Posterenks Belang
  • Klarenbeeks Belang
  • Voorster Belang e.o.
  • Vereniging Dorpsbelangen Terwolde
  • Algemeen Belang Teuge
  • Algemeen Belang Wilp-Achterhoek

Financiering dorpscontactpersonen

De dorpsbelangenorganisaties maken in afstemming met de DCP elk jaar een jaarplan. De gemeente geeft op basis van het jaarplan een subsidie aan de dorpsbelangenverenigingen voor de inzet van de DCP. Hiervoor is geen cofinanciering vereist.

Plannen en ideeën vanuit de dorpen

De dorpsbelangenorganisaties hebben samen met de DCP en inwoners plannen ontwikkeld voor de toekomst van het dorp. Ze houden zich ook bezig met de uitvoering hiervan. De coördinator maatschappelijke initiatieven van de gemeente stimuleert onderlinge ontmoeting en (kennis)uitwisseling tussen de DCP, de dorpen en de gemeente. Ook is deze samen met de DCP aanspreekpunt voor initiatiefnemers in de gemeente.

Kijk in de Kernen

De website KijkindeKernen is het digitaal dorpsplein waar iedereen inde gemeente Voorst elkaar kan ontmoeten. Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen allemaal een bericht of oproep op de website zetten. Er is van alles en nog wat te vinden op KijkindeKernen, zoals de agenda met verschillende leuke activiteiten, foto's, filmpjes en een buurtradar. Op KijkindeKernen leren steeds meer mensen elkaar kennen en kunnen ze meer samen ondernemen.

Heeft u vragen?

Meer weten over Kijk in de Kernen? Neem dan contact op met Chris Frencken, de coördinator maatschappelijke initiatieven via algemeen telefoonnummer 0571-27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: c.frencken@voorst.nl.


Meer weten over sport en bewegen in onze gemeente? Neem dan contact op met Tim van Beek, adviseur sport en bewegen via algemeen telefoonnummer 0571-27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: t.vanbeek@voorst.nl.