Lukt het niet om het lidmaatschap van een sportvereniging te betalen? Het Jeugdfonds Sport biedt kinderen (tot en met 18 jaar) sportkansen. Het Jeugdfonds Sport betaalt de contributie en de benodigde attributen (maximaal EURO 90) tot een maximaal bedrag van EUR 225 per kind per jaar. Zij maken dit geld direct over naar de rekening van de sportclub (of winkel). Ouders, kinderen en verenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen maar nemen hiervoor contact op met een van de contactpersonen in hun omgeving. Ook mogen zij direct contact opnemen met het lokale aanspreekpunt, Harriët Alberts. 

Hoe werkt het

De contactpersoon Jeugdfonds Sport kan een hulpvraag krijgen, vervolgens wordt ingeschat of er hulp gewenst is. De contactpersoon legt kort de spelregels van het Jeugdfonds Sport uit. Daarna neemt de contactpersoon contact op met Harriët Alberts (lokaal aanspreekpunt van de gemeente) en dient een aanvraag in. 

Aan de slag!

Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdfonds Sport, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. We verwachten van ouders of verzorgers dat zij hun kind stimuleren bij het sporten. Dit betekent dat zij hem of haar naar de lessen, trainingen en/of wedstrijden laten gaan.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Neem dan contact op met Harriët Alberts. Zij is te bereiken via h.alberts@voorst.nl of via 0571-27 92 97.


Heeft u namens de vereniging vragen over het Jeugdfonds sport? Neem dan contact op met Tim van Beek. Hij is te bereiken via t.vanbeek@voorst.nl of via 0571-27 99 11.