Voorst Actief

Op het digitale platform Voorst Actief komen verbindingen tot stand tussen burgers en organisaties. Kleine ideeën kunnen zo uitgroeien tot bloeiende activiteiten. Voorstactief.nl is de plaats waar we dit sportieve aanbod kunnen en mogen laten zien aan elkaar. Dit is het platform waar vragers en aanbieders elkaar vinden. Waar overkoepelende organisaties krachten bundelen met ondersteuners. Een platform voor iedereen en van iedereen. Samen staan we sterk en kunnen we ervoor zorgen dat iedereen actief meedoet in onze samenleving. De website www.voorstactief.nl biedt o.a. een overzicht van het structurele aanbod op het gebied van sport en bewegen.

Deze website, van en voor iedereen, is een initiatief van de gemeente Voorst in samenwerking met de buurtsportcoaches. De gemeente faciliteert en stimuleert de deelname aan sport- en beweegactiviteiten en sociale ontmoeting middels de inzet van een aantal buurtsportcoaches. Zij zetten zich gezamenlijk in om een voldoende en toegankelijk sport- en beweegaanbod te creëren. Dat gebeurt zo veel mogelijk in samenwerking met lokale organisaties en inspelend op vragen en initiatieven van burgers. 

Heeft u vragen?

Meer weten over sport en bewegen in onze gemeente? Neem dan contact op met Tim van Beek, adviseur sport en bewegen via telefoonnummer 0571-27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: t.vanbeek@voorst.nl.