Voorst Actief

Op het digitale platform Voorst Actief komen verbindingen tot stand tussen burgers en organisaties. Kleine ideeën kunnen zo uitgroeien tot bloeiende activiteiten. Voorstactief.nl is de plaats waar we dit sportieve aanbod kunnen en mogen laten zien aan elkaar. Dit is het platform waar vragers en aanbieders elkaar vinden. Waar overkoepelende organisaties krachten bundelen met ondersteuners. Een platform voor iedereen en van iedereen. Samen staan we sterk en kunnen we ervoor zorgen dat iedereen actief meedoet in onze samenleving. De website www.voorstactief.nl biedt o.a. een overzicht van het structurele aanbod op het gebied van cultuur en kunst, sport en bewegen, welzijn en recreatie, burgerinitiatieven etc.

Een gezamenlijk initiatief

Deze website, van en voor iedereen, is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Voorst, de buurtsportcoaches en de dorpscontactpersonen. De gemeente faciliteert en stimuleert de deelname aan sport- en beweegactiviteiten en sociale ontmoeting middels de inzet van een aantal coaches. Deze coaches zetten zich gezamenlijk in om een voldoende en toegankelijk aanbod te creëren. Dat gebeurt zo veel mogelijk in samenwerking met lokale organisaties en inspelend op vragen en initiatieven van burgers. 

Heeft u vragen?

Meer weten over sport en bewegen in onze gemeente? Neem dan contact op met Ingrid de Croon, beleidsadviseur sport en bewegen via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: i.decroon@voorst.nl