Wilt u uw woning energiezuiniger en/of toekomstbestendig maken? Hiervoor kunt u een Stimuleringslening aanvragen. U neemt contact op met de gemeente.

Beschrijving

Met deze stimuleringslening kunnen zowel particulieren en instellingen gebruik maken van een lening met een lage rente voor het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen, asbestdaksanering en toekomstbestendig maken van woningen. Voor particulieren heet dit de Toekomst Bestendig Wonen lening. 

 

U kunt uw eigen woning energiezuiniger maken, bijvoorbeeld met isolerend dubbelglas of gevelisolatie. Met de Duurzaamheidslening kunt u deze energiezuinige maatregelen betalen.

Particulieren

Er zijn 4 vormen van de Toekomst Bestendig Wonen lening:

 

Te lenen bedrag (€)

Looptijd

Rente (%)

Afsluitkosten

Consumptief

Tussen 2500 en 50.000

10 jaar voor <15.000

15 jaar voor >15.000

1,6

geen

Hypothecair

Tussen 2500 en 50.000

10 jaar voor <25.000

20 jaar voor >25.000

1,6 bij 10 jaar

1,8 bij 20 jaar

geen

Verzilverlening

Tussen 2500 en 50.000

Geen aflossing

1,7

geen

Maatwerklening

Tussen 2500 en 50.000

Maximaal 30 jaar

1,7

geen

De volledige beschrijving van alle kenmerken en voorwaarden en staat in de verordening: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664248/1 

Bedrijven en instellingen

Er zijn twee vormen van de lening:

 

Wie

Te lenen bedrag (€)

Looptijd

Rente (%)

Afsluitkosten

Duurzaamheidsmaatregelen

Non-profit instellingen

Tussen 2500 en 50.000

5 jaar voor <10.000

10 jaar voor >10.000

1,1

1% met een minimum van € 1.500

Asbestdaken

Non-profit en zakelijk

Tussen 2500 en 50.000, of 15.000 extra voor zonnepanelen

10 jaar voor non-profit instellingen

5 jaar voor profit instellingen <10.000

10 jaar voor profit instellingen >10.000

1,1

1% met een minimum van € 1.500

De volledige beschrijving van alle kenmerken en voorwaarden en staat in de verordening: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664247/1 

 

Zo vraagt u een lening aan:

 1. U dient de aanvraag in bij de gemeente Voorst door het opsturen van een ingevuld aanvraagformulier en de verplichte bijlagen. Deze aanvraag kunt u indienen door het aanvraagformulier te downloaden (zie Downloads) en samen met de bijlagen op te sturen naar duurzaam@voorst.nl of door het af te geven bij de balie. Digitaal kan ook, via het formulier ´aanvraag stimuleringslening woningen (inloggen met DigiD)´
 2. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen 8 weken en u krijgt een beoordeling of afwijzing van de aanvraag.
 3. Met deze toestemmingsbrief vraagt u de Duurzaamheidslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het SVn verstrekt de Duurzaamheidslening namens de gemeente.
 4. SVn toetst de aanvraag op financiële haalbaarheid. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte voor de stimuleringslening met onder andere de looptijd en het maandbedrag. Indien u het eens bent met de offerte, stuurt u deze ondertekend op naar SVn. SVn stuurt een brief met de overeengekomen bedragen en daarbij de declaratieformulieren voor de betaling. SVn opent een bouwkrediet.
 5. U stuurt de facturen met bijbehorende declaratieformulieren op naar duurzaam@voorst.nl. De gemeente toetst deze facturen en stuurt na goedkeuring de factuur door naar SVn. SVn betaalt de factuur vanuit het bouwkrediet direct aan de aannemer/installateur.

Voor meer informatie over de stimuleringslening of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij Ali den Boer via het algemene telefoonnummer (0571) 279 808 of stuur een e-mail naar duurzaam@voorst.nl 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.