Wilt u uw woning of bedrijfspand energiezuiniger en/of toekomstbestendig maken? Hiervoor kunt u een stimuleringslening aanvragen. 

Beschrijving

U kunt uw eigen woning of bedrijfspand energiezuiniger maken, bijvoorbeeld met isolerend dubbelglas of gevelisolatie. Met een stimuleringslening kunt u deze energiezuinige maatregelen betalen. Met deze stimuleringslening kunnen zowel particulieren en instellingen gebruik maken van een lening met een lage rente voor het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen, asbestsanering en toekomstbestendig maken van woningen en bedrijfspanden. Voor particulieren heet dit de Toekomst Bestendig Wonen lening.

Voor inwoners met een verzamel-inkomen lager dan € 60.000 per jaar, is er nog een andere mogelijkheid: een lening bij het Nationaal Warmtefonds. U betaalt dan 0% rente. 

Particulieren

Er zijn 4 vormen van de Toekomst Bestendig Wonen lening. In de meeste gevallen, is de lening Consumptief de meest logische en meest gebruikte. Als u ouder dan 75 bent, is alleen Hypothecair of Verzilverlening mogelijk.  De Maatwerklening is alleen in hele specifieke situaties mogelijk (het gasloos maken van wijken).

Toekomst Bestendig Wonen lening

Te lenen bedrag (€)

Looptijd

Rente (%)

Afsluitkosten

Consumptief

Tussen 2500 en 30.000

10 jaar voor <15.000

15 jaar voor >15.001

1,6

geen

Consumptief voor maatregelen die leiden tot 'Nul-op-de-meter' (NOM) of aardgasvrij, of voor sanering van asbest

Tussen 30.001 en 50.000

15 jaar

1,6

geen

Hypothecair

Tussen 2500 en 50.000

10 jaar voor <25.000

20 jaar voor >25.001

1,6 bij 10 jaar

1,8 bij 20 jaar

EUR 850

akte van notaris nodig

Verzilverlening

Tussen 2500 en 50.000

Geen aflossing

1,7

EUR 475

Maatwerklening

Tussen 2500 en 50.000

Maximaal 30 jaar

1,7

EUR 950

De volledige beschrijving van alle kenmerken en voorwaarden en staat in de verordening: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664248/1 

Er is ook een hele andere mogelijkheid: het Nationaal Warmtefonds. Deze lening hoeft u niet eerst bij de gemeente aan te vragen, u vraagt deze direct aan op https://www.warmtefonds.nl/particulieren. Het Nationaal Warmtefonds is interessant als u een minimum inkomen heeft en een lening lager dan € 25.000 wilt afsluiten, want dan is de rente 0%. Ook de lening van het Nationaal Warmtefonds wordt verstrekt door SVn. 

Nationaal WarmtefondsTe lenen bedragLooptijdRenteAfsluitkosten
Energiebespaarlening1000 tot 25000meerdere mogelijkheden0geen

 

VvE's

Voor VvE's geldt een specifieke verordening opgesteld: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR694981/1. Het te lenen bedrag is afhankelijk van het aantal appartementen.

 

Bedrijven en instellingen

Er zijn twee vormen van de lening:

 

Te lenen bedrag (€)

Looptijd

Rente (%)

Afsluitkosten

Leenvorm

Duurzaamheidsmaatregelen

Tussen 2500 en 50.000

5 jaar voor <10.000

10 jaar voor >10.000

1,1

1% met een minimum van € 1.500

Voor non-profit aanvragers: consumptief is mogelijk tot het maximum bedrag

Voor profit aanvragers: > € 30.000 is hypothecair verplicht

Asbest

Tussen 2500 en 50.000, of 15.000 extra voor zonnepanelen

10 jaar voor non-profit instellingen

5 jaar voor profit instellingen <10.000

10 jaar voor profit instellingen >10.000

1,1

1% met een minimum van € 1.500

idem

De volledige beschrijving van alle kenmerken en voorwaarden en staat in de verordening: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR695004/1 

 

Zo vraagt u een lening aan:

 1. Ga na of uw verzamel-inkomen lager is dan EUR 60.000. In dat geval is de lening bij het Nationaal Warmtefonds het meest interessant voor u, want dan betaalt u 0% rente. Doe dan een aanvraag op: https://www.warmtefonds.nl/particulieren 
 2. Voor de overige leningen dient u de aanvraag in bij de gemeente Voorst. Bij voorkeur digitaal, via het formulier ´aanvraag stimuleringslening woningen (inloggen met DigiD)´. Op papier kan ook, zie Formulieren. 
 3. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen 8 weken en u krijgt een beoordeling of afwijzing van de aanvraag.
 4. Met deze toestemmingsbrief vraagt u de Duurzaamheidslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het SVn verstrekt de Duurzaamheidslening namens de gemeente.
 5. SVn toetst de aanvraag op financiële haalbaarheid. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte voor de stimuleringslening met onder andere de looptijd en het maandbedrag. Indien u het eens bent met de offerte, stuurt u deze ondertekend op naar SVn. SVn stuurt een brief met de overeengekomen bedragen en daarbij de declaratieformulieren voor de betaling. SVn opent een bouwkrediet.
 6. U stuurt de facturen met bijbehorende declaratieformulieren op naar duurzaam@voorst.nl. De gemeente toetst deze facturen en stuurt na goedkeuring de factuur door naar SVn. SVn betaalt de factuur vanuit het bouwkrediet direct aan de aannemer/installateur.

Voor meer informatie over de stimuleringslening of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij Waldo Ogg via het algemene telefoonnummer (0571) 279 346 of stuur een e-mail naar duurzaam@voorst.nl 

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=128, pid=41)label =>protected'Folder Toekomst Bestendig Wonen' (31 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/leenvormen_Toekomstbestendig Wonen.pdf' (70 chars)
    sduId =>protected471475 (integer)
    uid =>protected128 (integer)
    _localizedUid =>protected128 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected128 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Folder Toekomst Bestendig Wonen
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=129, pid=41)label =>protected'Aanvraagformulier particulieren' (31 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/aanvraagformulier-particulieren-64269008e965
        b381236775.docx
  ' (91 chars) sduId =>protected471476 (integer) uid =>protected129 (integer) _localizedUid =>protected129 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected129 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraagformulier particulieren
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=130, pid=41)label =>protected'Aanvraagformulier bedrijven en instellingen' (43 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/aanvraagformulier-bedrijven-en-instellingen-
        64b1196ae4a29703984621.pdf
  ' (102 chars) sduId =>protected471477 (integer) uid =>protected130 (integer) _localizedUid =>protected130 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected130 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraagformulier bedrijven en instellingen

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.