In Twello wordt gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe wijk van ongeveer 320 woningen. Het plangebied is gelegen in de zuidoostelijke hoek van Twello. 

Opzet van het plan

De bouw van 320 woningen is een stevige opgave. De hele opzet van het plan is er op gericht het plangebied een eigen gezicht te geven dat past bij de schaal van het dorp Twello. Dit komt er op neer dat er niet één aaneengesloten gebied is waar de woningbouwopgave wordt vormgegeven maar dat er straks vier herkenbare buurten ontstaan die elk hun eigen karakter hebben.
Die aanknopingspunten voor het ontwerp zijn ondermeer gevonden in het Fliertdal, de begrenzing van de oostelijke rand van het dorp en oude landschapstructuren die uit oud kaartmateriaal naar voren kwamen.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan De Schaker Twello is op 26 maart 2012 vastgesteld. Inmiddels zijn er twee herzieningen op dit bestemmingsplan vastgesteld. Hier treft u de bouwregels (pdf - 3,4 MB)  aan van de actueel geldende (geconsolideerde) versie van het bestemmingsplan. 

Deelplan Holthuis Oost

In dit deelplan zijn 87 woningen gerealiseerd, waarvan 35 in de vrije sector en 52 bereikbare en middeldure projectwoningen in het koopsegment. Er zijn in dit deelplan geen bouwkavels meer beschikbaar. Voor het deelplan Holthuis Oost is een sfeerbeeld (pdf - 1,0 MB)  gemaakt. 

 1. Verkavelingstekening De Schaker - Holthuis Oost (pdf - 0,2 MB) 
 2. Beplantingsplan Holthuis Oost (pdf - 2,5 MB) 
 3. Groeninrichtingsplan Holthuis Oost, Sleutelbloem (pdf - 0,5 MB) 

Deelplan Fliertbuurt

Dit deelplan geeft ruimte voor 138 woningen, waarvan 29 in de vrije sector en 109 projectwoningen (inclusief 30 sociale en 13 middeldure huurwoningen). Er zijn in dit deelplan geen bouwkavels meer beschikbaar. Ook voor het deelplan Fliertbuurt is een sfeerbeeld (pdf - 2,0 MB)  gemaakt. 

 1. Verkavelingstekening plandeel Fliertbuurt (pdf - 0,3 MB) 
 2. Inrichtingstekening Fliertbuurt (pdf - 1,6 MB) 
 3. Beplantingsplan Fliertbuurt - De Schaker (pdf - 1,8 MB) 

Deelplan Oost II, kaveluitgifte vrije sector bouwkavels

Eind 2019 heeft aannemer TWW deelplan Oost II, gelegen tussen de Veenhuisweg en Voordersteeg, bouwrijp opgeleverd. Deze nieuwe wijk zal bestaan uit 72 projectmatig gebouwde koop- en huurwoningen en 16 vrije sector bouwkavels. Binnen dit deelplan zijn geen bouwkavels meer beschikbaar.

 1. Verkavelingstekening Oost II met bestemmingsplan (pdf - 0,2 MB) 
 2. Concept verkoopovereenkomst Oost II (vrijstaande woning) (pdf - 0,2 MB) 
 3. Concept verkoopovereenkomst Oost II (twee-onder-een-kap woning) (pdf - 0,2 MB) 
 4. Tekening te planten hagen (pdf - 0,0 MB) 
 5. Groeninrichtingsplan Oost II (pdf - 1,2 MB) 
 6. Tekening woonrijp maken Oost II (pdf - 0,7 MB) 
 7. Hoofdstuk Beeldkwaliteit bestemmingplan De Schaker Twello (pdf - 0,5 MB) 
 8. Presentatie afkoppelen HWA de Schaker (pdf - 3,7 MB) 
 9. Informatieblad regenwater afkoppelen (pdf - 4,0 MB) 

Heeft u vragen?

Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met Arjan Klein via a.klein@voorst.nl of telefoonnummer (0571) 279 265.