De gemeente Voorst verkoopt binnen diverse projecten bouwkavels. Dit zijn veelal woningbouwkavels, maar de gemeente verkoopt ook kavels aan bedrijven. Hiernaast ziet u per project een projectpagina weergegeven.

Proces en tijdspad verkoop direct beschikbare bouwkavels 

 1. Inschrijven door middel van inschrijfformulier op website (inschrijven is mogelijk op slechts één bouwkavel)
 2. Preadvies  (pdf - 0,2 MB) (vooroverleg) over het bouwplan (inclusief advies welstandscommissie)
  Binnen 12 weken na datum inschrijving
 3. Ondertekening verkoopovereenkomst bouwkavel
  Binnen 2 weken na positief advies (evt. onder voorwaarden) welstandscommissie
 4. Indienen aanvraag omgevingsvergunning activiteit Bouwen
  Binnen 8 weken na ondertekening verkoopovereenkomst bouwkavel
 5. Reguliere doorlooptijd vergunningsverlening
  Binnen 8 weken na ontvangst aanvraag omgevingsvergunning activiteit Bouwen (eenmalig 6 weken verlenging is mogelijk). Na afgifte van de vergunning volgt er een periode van 6 weken, waarna de vergunning bij geen bezwaar onherroepelijk is.
 6. Overdracht bouwkavel bij notaris
  Binnen 2 weken na onherroepelijk worden omgevingsvergunning activiteit Bouwen

Contact:

Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met:

Arjan Klein via a.klein@voorst.nl of telefoonnummer (0571) 279 265 

Mark Lebbink via m.lebbink@voorst.nl of telefoonnummer (0571) 279 236.