Betaling van uw uitkering

Uw bijstandsuitkering, of IOAW-/IOAZ-uitkering, wordt maandelijks aan u betaald. Als u inkomsten hebt dan moeten die op de uitkering in mindering worden gebracht. U bent verplicht om die inkomsten op te geven. Daarvoor gebruikt u zo veel mogelijk het mutatieformulier.  

Om welke inkomsten gaat het?

  • inkomsten uit arbeid, d.w.z. loon, vakantietoeslag, gratificaties, eindejaarsuitkeringen, uitbetaalde vakantiedagen
  • inkomsten uit arbeid als zelfstandige/zzp'er
  • uitkeringen, bijvoorbeeld van het UWV of de SVB
  • inkomsten uit verhuur, onderhuur of het hebben van kostgangers
  • alimentatie
  • pensioen of afkoop van pensioen
  • bepaalde teruggaven van de belastingdienst (voorlopige teruggave/heffingskortingen)
  • bovenmatige giften
  • rente uit vermogen

Dit overzicht is niet compleet en sommige inkomsten worden niet gekort op een IOAW- of IOAZ-uitkering. Als u twijfelt of u bepaalde inkomsten moet opgeven, neem dan altijd contact op met uw klantmanager.

Op een bijstandsuitkering worden netto inkomsten gekort; op een IOAW-/IOAZ-uitkering worden bruto inkomsten in mindering gebracht.

Verrekening inkomsten

Wij verrekenen uw inkomsten zo veel mogelijk in de zelfde maand als waarin wij uw uitkering betalen. Daarom ontvangen wij uw inkomensspecificatie/loonstrook het liefst nog de zelfde maand.

Krijgt u uw inkomsten per vier weken uitbetaald in plaats van per maand? Dan ontvangt u 13 keer per jaar loon/uitkering in plaats van 12 keer. Het inkomen over de 13e periode (ook een eventuele eindejaarsuitkering) moet ook verrekend worden met uw uitkering. De gemeente mag dat nog tot 6 maanden na de maand van de inkomsten doen. Wij verrekenen dan steeds uw volledige recht op bijstand over deze maanden. Net zo lang tot de inkomsten over de 13e periode of de eindejaarsuitkering geheel zijn verrekend. Als u door deze verrekening in de financiële problemen komt, dan zoeken we samen met u naar een passende oplossing.

Meer informatie over de bijstandsuitkering vindt u onder Algemene bijstandsuitkering

Inleveren mutatieformulieren

Inkomsten vermeldt u op het mutatieformulier. Het inleveren van dat formulier gaat als volgt:

Denkt u er aan om de mutatieformulieren tijdig in te leveren? De uiterste inleverdatum staat op het mutatieformulier.

Als er wijzigingen zijn in uw woon-en leefsituatie dan geeft u die door aan uw klantmanager. 

Betaaldatums 

De gemeente Voorst betaalt de uitkeringen aan het eind van elke maand. Hieronder vindt u een  overzicht de datums in 2018 waarop de uitkeringen worden betaald.

januari 2018: 30 januari 2018
februari 2018: 27 februari 2018
maart 2018: 29 maart 2018
april 2018: 26 april 2018
mei 2018: 29 mei 2018
juni 2018: 28 juni 2018
juli 2018: 30 juli 2018
augustus 2018: 30 augustus 2018
september 2018: 27 september 2018
oktober 2018: 29 oktober 2018
november 2018: 29 november 2018
december 2018: 28 december 2018

Nog vragen?

Als u nog vragen hebt, neemt u dan contact op met uw klantmanager via telefoonnummer (0571) 279 281 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data