Verkiezingen

Stemwegwijzer

Wilt u weten wat het dichtsbijzijnde stembureau is op 21 maart? Kijk dan even op Stemwegwijzer.nl voor de exacte locatie van het stembureau inclusief een routebeschrijving. De Stemwegwijzer is gemaakt door de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op https://www.voorst.nl/gemeenteraad/gemeenteraadsverkiezingen/ vindt u ook veel informatie over de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Het tellen van de stemmen na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur is openbaar.

Zo snel mogelijk na afloop van de verkiezing op 21-03-2018 wordt de voorlopige uitslag bekendgemaakt op de website van de gemeente Voorst.
Het hoofdstembureau/centraal stembureau voor de verkiezing van de gemeenteraad van Voorst heeft op 23-03-2018, 10:00 uur een openbare zitting op het gemeentehuis. In deze zitting wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.
Het proces verbaal van deze zitting ligt daarna ter inzage bij de vakgroep Publiekszaken op het gemeentehuis. Hierin staan het aantal zetels dat elke partij heeft gehaald en welke kandidaten zijn gekozen.
Ook liggen daar de processen verbaal van de stembureaus ter inzage. De terinzagelegging duurt totdat over de toelating van de gekozenen is beslist.
Het proces verbaal van het centraal stembureau wordt ook op de website geplaatst.

Referendum 
Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

· de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);           
· de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
· hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Zo snel mogelijk na afloop van het referendum op 21-03-2018 wordt de uitkomst van de telling in de gemeente Voorst bekend gemaakt op de website van de gemeente Voorst.
Het proces verbaal van de uitkomst van de telling ligt daarna ter inzage bij de vakgroep Publiekszaken op het gemeentehuis. Ook liggen daar de processen verbaal van de stembureaus ter inzage. De terinzagelegging duurt totdat over de uitslag van het referendum is beslist. 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data