Op basis van de Wet open overheid (Woo) mag u de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan om informatie vragen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). De Woo regelt net als de Wob het recht op informatie van de overheid.