U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan om informatie vragen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

Beschrijving

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit staat in de Wet open overheid (Woo).

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.
 • U krijgt de informatie via internet.

De gemeenten en andere overheden gaan zelf ook actief informatie openbaar maken. U vindt deze informatie op het Platform open overheidsinformatie.

De voorwaarden om een aanvraag voor informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de veiligheid van het land gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat

Zo doet u een verzoek om informatie:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Geef schriftelijk (per post of digitaal) door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u wilt bekijken
  • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen

U kunt uw WOB-verzoek indienen per e-mail: gemeente@voorst.nl of per post: postbus 9000 7390 HA Twello.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yasmin Elbousaily (Woo-contactpersoon) via y.elbousaily@voorst.nl. 

De gemeente stuurt u een bericht binnen 4 weken nadat uw aanvraag is ontvangen. Deze periode mag de gemeente 1 keer verlengen met 2 weken.

Aan een WOB-verzoek zitten geen kosten verbonden. 

De tarieven voor kopieën van schriftelijke stukken zijn:

 • voor minder dan 6 kopieën: gratis;
 • voor 6 tot 13 kopieën: € 4,50;
 • voor 14 of meer kopieën: € 0,35 per kopie

Deze tarieven kunt u nalezen in het besluit tarieven openbaar bestuur en gelden voor het jaar 2020.  De tarieven kunnen jaarlijks worden herzien. 

De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.