U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan om informatie vragen. De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen.

Beschrijving

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit staat in de Wet open overheid (Woo).

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U krijgt de informatie via internet/e-mail.

De gemeenten en andere overheden gaan zelf ook actief informatie openbaar maken. U vindt deze informatie in de Woo-index.

De voorwaarden om een aanvraag voor informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U krijgt geen stukken:
  • die over de veiligheid van het land gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • de bescherming van het natuurgebied waarover de informatie gaat

Zo doet u een verzoek om informatie:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • Geef schriftelijk (per post of digitaal) door:
  • waarover u informatie wilt hebben
  • hoe u de informatie wilt ontvangen

U kunt uw Woo-verzoek indienen per e-mail: gemeente@voorst.nl of per post: postbus 9000 7390 HA Twello.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yasmin Elbousaily (Woo-contactpersoon) via y.elbousaily@voorst.nl.

De gemeente stuurt u een bericht binnen 4 weken nadat uw aanvraag is ontvangen. Deze periode mag de gemeente 1 keer verlengen met 2 weken.

De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

Er zijn geen kosten verbonden aan een Woo-verzoek als documenten digitaal aan u toegezonden kunnen worden.

Als er bladzijden gekopieerd moeten worden om toe te sturen dan hanteren wij de tarieven zoals vermeld in het Besluit maximumtarieven open overheid.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.