Voorzitter:           F.W. (Fred) van der Vegte (06 53 97 61 13)
Secretaris:          H.G.M. (Harrie) Mulder (06 55 83 04 47)
Secretariaat:       p/a Omloop 28, 7391 PM Twello


Adressenlijst CMOTelefoon/e-mailTaakverdeling
1. Hr. F.W. van der Vegte Fred); voorzitter Verdistraat 20, 7391 SG Twello06-53 97 61 13 F.W.vanderVegte@outlook.comdomein 1: algemeen domein 5: w.o. omgevingswet communicatie: MNV, gemeente, CJG en jaarverslag
2. Hr. H.G.M. Mulder (Harrie); secretaris. Omloop 28, 7391 PM Twello0571-274658 06-55 83 04 47 hgm.mulder@kpnmail.nldomein 1: monitoring en rapportage(s) domein 4: lokaal / passend onderwijsbeleid
communicatie: website, MNV, gemeente, CJG, RCR preventie: Voorst onder de loep
3. Hr. H. Deten (Hans) Verdistraat 30, 7391 SG Twello0571-275347
06-54937576
hansdeten@me.com
domein 1: monitoring en rapportage(s) en klanttevredenheid
domein 3: GGZ, verslavingszorg
domein 4: CJG - Jeugd
4. Hr. B.A.J. Ruiter (Ton) Kopermolenweg 25, 7382BT Klarenbeek06-28866989
b.ruiter@upc.nl
domein 3: mantelzorg, vrijwillige inzet, respijtzorg
domein 5: leefbaarheid, soc. cohesie; basismobiliteit preventie: Voorst onder de loep
5. Mevr. A.Haja (Aneta) Lindelaan 25, 7391JX Twello0571-270070
06-51517159
info@haja-advocaat.nl
domein 2: participatiewetgeving
juridische vraagstukken
communicatie: Jaarverslag
6. Mevr. A. Bakkenist (Annemiek) Voordersteeg 4, 7391 TL Twello0571-842044
06-11727377
annemiek.bakkenist@gmail.com
domein 2: werk en inkomen (participatie)
domein 3: ouderenbeleid, wonen, mantelzorg en vrijwillige inzet
7. Mevr.D. Bloo (Dianne) Waterhoendreef 7, 7391EA Twello0571-273811
06-38907192
bloodianne@gmail.com
domein 3: stichting Naastenhulp , Stichting Mens en Welzijn, armoedebeleid en ouderenbeleid (contact ouderenorganisaties)