Individuele studietoeslag

Sinds 1 januari 2015 bestaat er een nieuwe inkomensregeling: de Individuele studietoeslag. Deze toeslag is voor studenten met een beperking.

Wat is de individuele studietoeslag?

Studiefinanciering of WTOS is voor een student meestal niet voldoende om alle kosten van levensonderhoud te betalen. Veel studenten werken daarom naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Het is voor hen lastig om een opleiding te combineren met een bijbaan. Zodat zij toch kunnen studeren, is in de Participatiewet een studieregeling opgenomen. Dit is de individuele studietoeslag. Het is namelijk belangrijk om aan een studie te beginnen en zo een diploma te behalen. Daarmee vergroot u uw kansen op de arbeidsmarkt.

Wie heeft er recht op?

De student kan een studietoeslag krijgen als hij/zij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • 18 jaar of ouder;
  • Een opleiding of studie volgen en in verband daarmee studiefinanciering (Wsf 2000) of een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos) ontvangen;
  • geen of weinig eigen vermogen hebben;
  • door een medische beperking niet in staat zijn om naast de studie bij te verdienen.

Hoe hoog is de toeslag?

De toeslag is 20% van het bruto minimum loon dat voor de leeftijd van de student geldt op de datum van aanvraag. De toeslag duurt een studiejaar van 12 maanden en wordt maandelijks overgemaakt. Daarna kunt u weer een aanvraag indienen.

Hoe vraag je het aan?

De aanvraag dient u in bij het team Werk en Inkomen in het gemeentehuis in Twello (Postbus 9000, 7390 HA Twello). U kunt het formulier ook downloaden en opsturen, of inleveren bij de balie in het gemeentehuis. Wij kunnen u ook een formulier opsturen, bel hiervoor met (0571) 279281.