Fractievertegenwoordiger CDA
E-mail: c.booster@voorst.nl
Twitter: @CeesBooster
Telefoonnummer: (0571) 27 27 81
Woonplaats: Twello

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?

Ik ga me er voor inzetten dat mensen die zorg nodig hebben, de juiste zorg krijgen. De lasten voor de inwoners mogen alleen trendmatig verhoogd worden. Economische belangen hebben prioriteit. Jeugd- en jongerenbeleid is voor mij een speerpunt. Extreem hoge salarissen moeten aangepakt worden.

Nevenfuncties

  • Geen.