Fractievergaderingen

De fractie van het CDA vergadert doorgaans eens per drie weken op dinsdag vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Wilt u een fractievergadering bijwonen? U bent van harte welkom! Neemt u wel even contact op met de fractie.
Let op: In verband met de corona-crisis vinden de fractievergaderingen tijdelijk digitaal plaats.

Website

Website CDA Voorst: www.cdavoorst.nl

Verkiezingsprogramma

U kunt hier het verkiezingsprogramma 2018 - 2022  lezen.