Fractievergaderingen

De fractie van het CDA vergadert doorgaans eens per drie weken op dinsdag vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Wilt u een fractievergadering bijwonen? U bent van harte welkom! Neemt u wel even contact op met de fractievoorzitter.

Website

Website CDA Voorst: www.cdavoorst.nl

Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van 2022 - 2026 van CDA