Fractievergaderingen
De fractie van het CDA vergadert doorgaans eens per drie weken op dinsdag vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Wilt u een fractievergadering bijwonen? U bent van harte welkom! Neemt u wel even contact op met de fractievoorzitter.

Website
Website CDA Voorst: www.cdavoorst.nl

Verkiezingsprogramma
U kunt hier het verkiezingsprogramma 2018 - 2022  lezen.