Raadslid en fractievoorzitter CDA
E-mail: j.wolffvanwulfing@voorst.nl
Telefoonnummer: 06 43 90 39 27
Adres: Quabbenburgerweg 11, 7396 NN Terwolde
Twitter: @JurgenWvW
Facebook:jurgen.wolffvanwulfing

 

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?

Ik wil mij inzetten voor goede zorg voor een ieder die dat nodig heeft. Een op alle vlakken gezonde gemeente, waarbij naast goede zorg en goede voorzieningen en het nauwlettend in de gaten houden van lastendruk en draagkracht mijn aandacht tevens uitgaat naar ruimtelijke ontwikkelingen, de leefbaarheid en veiligheid voor een ieder binnen de kernen van onze gemeente. Specifiek noem ik het buitengebied, waar de agrarische sector, natuur, wonen, werken, toerisme, milieu en verkeer in goede harmonie moeten kunnen bestaan.

Nevenfuncties

  • Commercieel Adviseur Ventilatietechniek binnen- en buitendienst bij Mastermate Ventilatie Techniek in Apeldoorn (betaald)
  • Beheerder Klompenpad "het Fliertpad" (onbetaald)
  • Secretaris binnen het bestuur de Stichting tot Herbouw en Exploitatie Terwoldse molen (onbetaald)