De bezwaarschriftencommissie behandelt bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeenteraad. De commissie brengt een advies hierover uit aan de gemeenteraad. De raad neemt hierna een besluit over het bezwaarschrift. Zij vragen hierbij om advies aan het college van burgemeester en wethouders. De afspraken over de bezwaarschriftencommissie liggen vast in de Verordening commissie bezwaarschriftenen (pdf - 0,0 MB)  de toelichting (pdf - 0,9 MB)  daarop.

Samenstelling

De bezwaarschriftencommissie is benoemd door de gemeenteraad. De commissie bestaat uit vijf externe deskundigen. Er is momenteel 1 vacature. De commissie wordt ambtelijk ondersteund. De huidige samenstelling is:

  • mevrouw mr. A.H.C. Bandel - Weerkamp (lid)
  • de heer mr. P.F.A. Klein (lid)
  • de heer mr. H.A. Nieuwenhuis (lid)
  • mevrouw mr. H.M. Ouwehand - den Hartog (lid)

Heeft u vragen?

Post graag adresseren aan: Bezwaarschriftencommissie, ter attentie van de ambtelijk secretaris; Postbus 9000 7390 HA Twello
Telefoonnummer: (0571) 27 92 17
E-mail: griffie@voorst.nl