Gemeentehuis

Bezoekadres: H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello
Postadres: Postbus 9000, 7390 HA Twello

Telefoonnummer: (0571) 27 99 11 / 14 0571
Faxnummer: (0571) 27 43 85
E-mail: gemeente@voorst.nl 
WhatsApp: (06) 21 65 44 44

Verhuizing naar tijdelijke locatie
Vanaf 20 januari 2020 helpen de medewerkers van het sociaal domein van de gemeente Voorst u graag vanuit de nieuwe tijdelijke locatie: het Kulturhus, Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering, een gesprek met een medewerker onderwijs of werk en inkomen. De openingstijden zijn van maandag-vrijdag van 8.30-12.30 uur. 

De afdeling burgerzaken verhuist op 28 februari 2020 naar de tijdelijke huisvesting aan de Hietweideweg. Tot die tijd kunt u tijdens onderstaande openingstijden in het gemeentehuis terecht. 

Openingstijden Burgerzaken
Maandag van 8.30 - 14.00 uur en van 17.00 - 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur

Afhalen paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen
Maandag van 8.30 - 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 8.30 - 16.00 uur
Vrijdag van 8.30 - 14.00 uur

Openingstijden overige afdelingen gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.15 uur

Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst)
MNVoorst is het loket voor vragen van volwassenen, zoals langdurig zieken thuis, senioren, mensen met een beperking of minima.

Bezoekadres: Kulturhus Jachtlust, Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello
Telefoonnummer: (0571) 74 51 11 (op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur)
Inloopspreekuur: elke werkdag 8.30 - 12.30 uur 
E-mail: info@MNVoorst.nl
Website: www.MNVoorst.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Voor vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp.

Bezoekadres: Kulturhus Jachtlust, Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello
Telefoonnummer: (0571) 74 51 50 (ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur)
Balie open op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 12.30 uur
E-mail: info@cjgvoorst.nl
Website: www.cjgvoorst.nl

Gemeentewerf
Bezoekadres: Jupiter 2, 7391 RK Twello 
Telefoonnummer: (0571) 27 99 11
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur

Circulus-Berkel - Informatie over afval
Vragen over de afvalinzameling kunt u stellen aan Circulus-Berkel, tel. 0900-9552 (normaal tarief, ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur). 

Historisch archief Gemeente Voorst
Het gemeentearchief beheert de oude archieven en collecties van de gemeente Voorst en van andere instellingen en organisaties uit de gemeente.

Bezoekadres: gemeentehuis Voorst
Openingstijden: alleen op afspraak

Calamiteitenlijn
Bij spoedeisende zaken in de openbare ruimte die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, kunt u contact opnemen met telefoonnummer (0571) 27 37 60. Dit kan 24 uur per dag. Voorbeelden van spoedeisende zaken zijn gevaarlijke wegverzakkingen, een omgewaaide boom die de weg verspert of andere dringende zaken die hinder en gevaar kunnen opleveren.

Rioolverstoppingen
Heeft u een verstopping in de riolering, dan kun u contact opnemen met de gemeente via (0571) 27 37 60. Voor rioolstoringen zijn wij 24 uur bereikbaar, ook in het weekend. 

Meldpunt openbare ruimte (Verbeter de Buurt)
Ziet u een probleem in de openbare ruimte zoals losliggende stoeptegels, defecte straatverlichting, kapotte speelvoorzieningen of zwerfafval? Meld dit dan via www.verbeterdebuurt.nl. Uw melding staat dan direct geregistreerd en u kunt de afhandeling hiervan blijven volgen. Wanneer de straatverlichting niet werkt, wilt u dan het nummer van de lichtmast doorgeven (gele sticker met zwarte cijfers)?


Overige belangrijke telefoonnummers:

Brandweer
Adres: Jupiter 4, Postbus 9000, 7390 HA Twello
Algemeen alarmnummer bij spoedgevallen: 112
Telefoonnummer bij geen spoed: (0900) 8844 (lokaal tarief)

Politieteam Voorst
Algemeen alarmnummer bij spoedgevallen: 112
Bij geen spoed: (0900) 8844 (lokaal tarief)

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Telefoonnummer: (088) 44 330 00

Meldpunt verward gedrag (ook voor advies)
Inwoners en professionals kunnen dit nummer bellen als zij zich zorgen maken over iemand die verward gedrag vertoont.
Telefoonnummer: (088) 933 55 00