Gemeentehuis

Bezoekadres: Hietweideweg 20, 7391 XX Twello
Postadres: Postbus 9000, 7390 HA Twello

Telefoonnummer: (0571) 27 99 11 / 14 0571
Faxnummer: (0571) 27 43 85
E-mail: gemeente@voorst.nl 
WhatsApp: (06) 21 65 44 44

Afwijkende locatie en openingstijden vanwege coronavirus

Vanwege het coronavirus (covid-19) werken medewerkers van het sociaal domein vanaf maandag 23 maart ook vanuit het gemeentehuis aan de Hietweideweg. Ook werken wij alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak maken. 

We zijn telefonisch bereikbaar op deze tijden:  

  • Maandag tot en met donderdag van 08:30 uur tot 17:00 uur
  • Op vrijdag tot 14:00 uur.

U kunt op deze tijden met een afspraak terecht: 

  • Burgerzaken (inclusief afhalen paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen) is op afspraak geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 14:00 uur.
  • Het sociaal domein (werk en inkomen, maatschappelijk netwerk voorst, jeugd en gezin) is op afspraak open van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30.

Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst)
MNVoorst is het loket voor vragen van volwassenen, zoals langdurig zieken thuis, senioren, mensen met een beperking of minima.

Tijdelijk bezoekadres: het gemeentehuis aan de Hietweideweg 20.
Telefoonnummer: (0571) 74 51 11 (op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur)
Alleen op afspraak geopend. 
E-mail: info@MNVoorst.nl
Website: www.MNVoorst.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Voor vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp.

Tijdelijk bezoekadres: het gemeentehuis aan de Hietweideweg 20. Let op: het consultatiebureau van VĂ©rian blijft in het Kulturhus. 
Telefoonnummer: (0571) 74 51 50 (ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur)
Alleen op afspraak geopend. 
E-mail: info@cjgvoorst.nl
Website: www.cjgvoorst.nl

Gemeentewerf
Bezoekadres: Jupiter 2, 7391 RK Twello 
Telefoonnummer: (0571) 27 99 11
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur

Circulus-Berkel - Informatie over afval
Vragen over de afvalinzameling kunt u stellen aan Circulus-Berkel, tel. 0900-9552 (normaal tarief, ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur). 

Historisch archief Gemeente Voorst
Het gemeentearchief beheert de oude archieven en collecties van de gemeente Voorst en van andere instellingen en organisaties uit de gemeente.

Bezoekadres: tijdelijk gemeentehuis Voorst
Openingstijden: alleen op afspraak

Calamiteitenlijn
Bij spoedeisende zaken in de openbare ruimte die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, kunt u contact opnemen met telefoonnummer (0571) 27 37 60. Dit kan 24 uur per dag. Voorbeelden van spoedeisende zaken zijn gevaarlijke wegverzakkingen, een omgewaaide boom die de weg verspert of andere dringende zaken die hinder en gevaar kunnen opleveren.

Rioolverstoppingen
Heeft u een verstopping in de riolering, dan kun u contact opnemen met de gemeente via (0571) 27 37 60. Voor rioolstoringen zijn wij 24 uur bereikbaar, ook in het weekend. 

Meldpunt openbare ruimte (Verbeter de Buurt)
Ziet u een probleem in de openbare ruimte zoals losliggende stoeptegels, defecte straatverlichting, kapotte speelvoorzieningen of zwerfafval? Meld dit dan via www.verbeterdebuurt.nl. Uw melding staat dan direct geregistreerd en u kunt de afhandeling hiervan blijven volgen. Wanneer de straatverlichting niet werkt, wilt u dan het nummer van de lichtmast doorgeven (gele sticker met zwarte cijfers)?


Overige belangrijke telefoonnummers:

Brandweer
Adres: Jupiter 4, Postbus 9000, 7390 HA Twello
Algemeen alarmnummer bij spoedgevallen: 112
Telefoonnummer bij geen spoed: (0900) 8844 (lokaal tarief)

Politieteam Voorst
Algemeen alarmnummer bij spoedgevallen: 112
Bij geen spoed: (0900) 8844 (lokaal tarief)

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Telefoonnummer: (088) 44 330 00

Meldpunt verward gedrag (ook voor advies)
Inwoners en professionals kunnen dit nummer bellen als zij zich zorgen maken over iemand die verward gedrag vertoont.
Telefoonnummer: (088) 933 55 00