Het gemeentearchief Voorst start op 1 april 2019 een project om de door ons beheerde archieven en collecties te bewerken en de toegangen online beschikbaar te stellen. Het doel is om onze bezoekers uiteindelijk beter te kunnen bedienen. Vanwege deze werkzaamheden zijn de archieven en collecties tijdelijk beperkt beschikbaar en is de studiezaal gesloten. Wel is het mogelijk om een afspraak te maken voor een bezoek. Dat kan via het onderstaande e-mailadres of telefoonnummer. Wilt u bij het maken van een afspraak aangeven welk materiaal u wilt inzien? Dat maakt het voor ons eenvoudiger om te bepalen wanneer dit materiaal voor u beschikbaar is en we u kunnen ontvangen.

In verband met gewijzigde wetgeving en inzichten omtrent privacy zijn de gezinskaarten uit de periode 1930-1940 en de microfiches van deze kaarten tot nader bericht niet in te zien in de studiezaal. Gemeentearchief Voorst volgt hierin de landelijke lijn die wordt geadviseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Beeld en boeken

Naast archieven beheert het gemeentearchief beeldcollecties. Er is kaartmateriaal, er zijn foto’s, prenten, (bouw)tekeningen en prentbriefkaarten. U kunt dit materiaal allemaal op afspraak inzien in de studiezaal. 

Archiefbibliotheek

De archiefbibliotheek staat tot uw beschikking met literatuur over de gemeente en de verschillende dorpen, atlassen en standaardwerken op het gebied van de geschiedenis en de genealogie. Verder zijn oude jaargangen van de plaatselijke kranten als het Voorster Nieuws te raadplegen, evenals een uitgebreide documentatiecollectie.

AV-collectie

Tot slot is er een kleine audiovisuele verzameling. De collectie wordt gedigitaliseerd en een gedeelte is al beschikbaar om in de studiezaal bekeken te worden.

Heeft u vragen?

Wilt u een afspraak maken om het archief in te zien? Neem dan contact op met een medewerker via e-mailadres: gemeentearchief@voorst.nl of bel met algemeen telefoonnummer: (0571) 27 99 11