In verband met een verbouwing van het gemeentehuis zit vrijwel de hele gemeentelijke organisatie van Voorst tot in het voorjaar van 2022 in een tijdelijke behuizing. Zo ook het gemeentearchief. Voor onze archiefbestanden betekent dit dat die tijdelijk bij het Gelders Archief in Arnhem zijn ondergebracht.

Dit heeft consequenties voor onze dienstverlening. Onze studiezaal is voorlopig gesloten, maar we bieden u wel de mogelijkheid om uw onderzoeksvragen aan ons te stellen. Indien de uitoefening van de dienst dit toelaat, zullen wij proberen deze voor u te beantwoorden. Gaat dat niet, dan zullen we u wijzen op mogelijkheden om eventueel elders de antwoorden op uw vragen te vinden. Een oplossing op maat wordt daarbij telkens nagestreefd. Houdt u er wel rekening mee dat het enige tijd in kan duren alvorens u een antwoord van ons krijgt? We streven ernaar om u binnen een maand te antwoorden.

Richt uw vragen aan gemeentearchief@voorst.nl, en vergeet niet om bij uw mail ook uw telefoonnummer te vermelden. Wij gaan er vanuit dat u begrip hebt voor deze situatie.

Beeld en boeken

Naast archieven beheert het gemeentearchief beeldcollecties. Er is kaartmateriaal, er zijn foto’s, prenten, (bouw)tekeningen en prentbriefkaarten. U kunt dit materiaal allemaal op afspraak inzien in de studiezaal. 

Archiefbibliotheek

De archiefbibliotheek staat tot uw beschikking met literatuur over de gemeente en de verschillende dorpen, atlassen en standaardwerken op het gebied van de geschiedenis en de genealogie. Verder zijn oude jaargangen van de plaatselijke kranten als het Voorster Nieuws te raadplegen, evenals een uitgebreide documentatiecollectie.

AV-collectie

Tot slot is er een kleine audiovisuele verzameling. De collectie wordt gedigitaliseerd en een gedeelte is al beschikbaar om in de studiezaal bekeken te worden.

Heeft u vragen?

Wilt u een afspraak maken om het archief in te zien? Neem dan contact op met een medewerker via e-mailadres: gemeentearchief@voorst.nl of bel met algemeen telefoonnummer: (0571) 27 99 11