Op deze pagina vindt u het waarom, hoe en wanneer van een aardgasvrije gemeente. Hieronder ziet u de voorgang per dorp of kern in Voorst. Momenteel staat hier alleen informatie over Wilp, Steenenkamer en Engelenburg. Zodra er nieuws is over andere dorpen wordt dat toegevoegd. Wilt u berichten over de plannen gewoon in uw mailbox krijgen? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief.

Wilp

Wilp kreeg als eerste een Wijkuitvoeringsplan. Het plan 'Energiek Wilp' is op 28 november 2023 vastgesteld door het college van B&W. Met Wilp doen we ervaring op die we daarna gebruiken voor de andere dorpen en kernen. De gemeente werkte voor dit plan nauw samen met een klankbordgroep van Wilpenaren, IJsseldal Wonen en Zozijn. Daarnaast maken 10 voorbeeldwoningen nu elk al een plan om aardgasvrij te worden. Daarin worden zij begeleid door een energieadviseur. Ook de dorpskerk heeft een eigen energieadvies gekregen.

Interessante documentenMijlpalen
Notitie participatie in Wilp (8 november 2023)Maart 2023: onderzoek wees uit dat een warmtenet in Wilp financieel waarschijnlijk niet haalbaar is.
Wijkuitvoeringsplan (pdf - 9,8 MB)  WilpNovember 2023: het college van B&W heeft het uitvoeringsplan vastgesteld.

Steenenkamer

In de zomer van 2023 zijn gesprekken gestart tussen de gemeente en bewoners van Steenenkamer. Doel is om in de loop van 2024 een Wijkuitvoeringsplan vast te stellen. 

Interessante documentenMijlpalen
Volgt laterVolgt later
  
  

Bedrijventerrein Engelenburg

In de lente van 2023 beginnen gesprekken tussen de gemeente en bedrijfsterrein Engelenburg. Samen verkennen we mogelijkheden om bedrijven aardgasvrij te maken. Ook wordt bekeken of bedrijven slim energie (stroom of warmte) uit kunnen wisselen.

Interessante documentenMijlpalen
Volgt laterVolgt later