Wilt u zelf uw trouwlocatie kiezen? Neem contact op met de gemeente.

Beschrijving

U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trouwen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan heeft. De gemeente moet toestemming geven voordat u op deze plek mag trouwen. De locatie moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Daarom is het verstandig op tijd contact op te nemen met de gemeente. Die kan u ook vertellen of u eventueel nog vergunningen nodig heeft.

Onder "formulieren" vindt u de voorwaarden en de aanvraagformulieren voor trouwen op een zelf gekozen locatie. 

Zo vraagt u toestemming aan voor een eenmalige trouwlocatie: 

  • U neemt contact op met de gemeente.

U kunt uw aanvraag in persoon doen op het gemeentehuis of gebruik maken van het formulier 'aanvraagformulier zelf gekozen locatie'. 

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 13
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

Het aanwijzen van een eenmalige trouwlocatie kost € 55,60. Deze kosten komen bovenop de gewone kosten voor het trouwen of geregistreerd partnerschap. 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.