Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Meld uw plannen bij de gemeente. U doet dit uiterlijk 2 weken van tevoren.

We raden u aan uw plannen ongeveer vijf à zes weken voor het huwelijk bij ons bekend te maken. Dan heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand genoeg tijd voor de planning en de voorbereiding. 

Beschrijving

Let op!

Stelt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap uit? En zit er 1 jaar of langer tussen uw melding en uw nieuwe trouwdatum? Neem contact op met ons. Anders kunt u niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente. Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit zal zien.

Bij het sluiten van het huwelijk of het registreren van uw partnerschap heeft u getuigen nodig. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Ook als u niet in Nederland woont, kunt u hier trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. U of uw partner moet dan wel ingeschreven staan in de Basisregistratie Personenregister (BRP). Woont u allebei niet in Nederland? Neem dan contact op met de gemeente Den Haag

Bent u getrouwd buiten Nederland? Zorg dat de gemeente dit registreert in de BRP.

De gemeente heeft de volgende gegevens van de getuigen nodig:

 • een kopie van een legitimatiebewijs bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs
 • de eventuele familiebetrekking tot bruid en bruidegom.

U kunt ook een medewerker van de gemeente vragen om als getuige bij uw huwelijk/geregistreerd partnerschap op te treden. Hier zijn kosten aan verbonden.

Een huwelijkssluiting duurt normaal ongeveer een half uur. Bij het inplannen van huwelijken wordt altijd rekening gehouden met tenminste 45 minuten tussen twee huwelijken.

Bescheiden huwelijk

Het is mogelijk om in het gemeentehuis een bescheiden huwelijk te sluiten. Dat kan op maandag om 09.30 uur. De kosten hiervoor zijn € 168,10.

Kosteloos huwelijk

Het is beperkt mogelijk om gratis te trouwen of een partnerschap te registreren. U betaalt wel voor het trouwboekje, als u daarvoor kiest. De ceremonie voor een gratis huwelijk of partnerschap duurt ongeveer 10 minuten en beperkt zich tot enkel de formele (huwelijks)voltrekking. Naast u en uw partner, kunnen hier alleen getuigen bij aanwezig zijn. U kunt geen voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar. Er is vooraf geen contact met de trouwambtenaar die de voltrekking verricht.

Kosteloos trouwen kan alleen op maandagochtend om 8.30 uur en om 9.00 uur. De voltrekking van een gratis huwelijk of partnerschap vindt plaats in het gemeentehuis in Twello.

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus.
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

 

 

U kunt uw plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Zo meldt u dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

 • Neem contact op met de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.

Een melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie kunt u in persoon doen op het gemeentehuis of schriftelijk met een van de formulieren: 

 • Heeft u beiden de Nederlandse nationaliteit, heeft u de nationaliteit van een van de EU-lidstaten of heeft u een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd? Gebruik dan de Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.
 • Heeft een van u niet de Nederlandse nationaliteit, heeft u niet de nationaliteit van een van de EU-lidstaten of heeft u geen verblijfsvergunning regulier of geen asiel voor onbepaalde tijd? Gebruik dan de Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap + verblijfsrecht en neem óók contact op met de afdeling burgerzaken (tel. 0571 27 92 13) om te vragen of u nog aanvullende (buitenlandse) documenten nodig heeft.

Neem contact op met de afdeling burgerzaken via telefoonnummer 0571 27 92 13 of rechtstreeks via e-mail: burgerzaken@voorst.nl

Trouwceremonie op maandag tussen 10.00 - 16.15 uur in het gemeentehuis, op een buitenlocatie of op een zelf gekozen locatie: € 351,80

Trouwceremonie op dinsdag t/m vrijdag tussen 8.30 - 16.15 uur in het gemeentehuis, op een buitenlocatie of op een zelf gekozen locatie: € 351,80

Bijkomende kosten voor het aanwijzen van een eenmalige zelfgekozen locatie: € 58,95

Trouwceremonie op zaterdagen, bijzondere dagen of overige afwijkende tijden:

 • Op een buitenlocatie of op een zelfgekozen locatie: € 415,10
 • In het gemeentehuis: € 1157,35

Voor de vaste trouwlocaties en de zelfgekozen locaties buiten het gemeentehuis, betaalt u bovengenoemde kosten. Daarnaast betaalt u kosten die u heeft afgesproken met de door u gekozen vaste buitenlocatie of zelfgekozen locatie.

Bescheiden huwelijk op maandag om 9.30 uur: € 173,15

Benoemen van een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor 1 dag: € 136,95

Getuigen van de gemeente (kosten per getuige): € 27,25

Trouwboekjes/partnerschapsboekjes

 •  Standaarduitvoering € 18,90
 •  Trouwboekje Voorst € 30,60
 •  Luxe leren uitvoering € 46,10
 •  Gekalligrafeerde letters € 5,00

Tarieven 2024 (prijswijzigingen voorbehouden)

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=89, pid=41)label =>protected'Aanvraagformulier huwelijk/partnerschapsregistratie op zelf gekozen locatie' (75 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/15837587383trouwformulierenmrt2020_200309133
        535.pdf
  ' (83 chars) sduId =>protected460306 (integer) uid =>protected89 (integer) _localizedUid =>protected89 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected89 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraagformulier huwelijk/partnerschapsregistratie op zelf gekozen locatie
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=90, pid=41)label =>protected'Aanvraag benoeming babs voor één dag' (38 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/Aanvraag benoeming babs voor één dag.pdf' (74 chars)
    sduId =>protected460307 (integer)
    uid =>protected90 (integer)
    _localizedUid =>protected90 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected90 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraag benoeming babs voor één dag
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=91, pid=41)label =>protected'Formulier melding voorgenomen huwelijk' (38 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/melding-voorgenomen-huwelijk-kort-2023-65084
        4ca85723189914940.doc
  ' (97 chars) sduId =>protected460308 (integer) uid =>protected91 (integer) _localizedUid =>protected91 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected91 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Formulier melding voorgenomen huwelijk
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=92, pid=41)label =>protected'Formulier melding voorgenomen huwelijk verblijfsrecht' (53 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/melding-voorgenomen-huwelijk-verblijfsrecht-
        2023-650844db7f93d589496950.doc
  ' (107 chars) sduId =>protected460309 (integer) uid =>protected92 (integer) _localizedUid =>protected92 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected92 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Formulier melding voorgenomen huwelijk verblijfsrecht
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=93, pid=41)label =>protected'Formulier melding voorgenomen geregistreerd partnerschap' (56 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/melding-voorgenomen-ger.ps (kort) 2023-65084
        4e44e98f081393241.doc
  ' (97 chars) sduId =>protected460310 (integer) uid =>protected93 (integer) _localizedUid =>protected93 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected93 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Formulier melding voorgenomen geregistreerd partnerschap
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=94, pid=41)label =>protected'Formulier melding voorgenomen geregistreerd partnerschap verblijfsrecht ' (72 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/melding-voorgenomen-ger.ps + verblijfsrecht 
        2023-650844edecce2433168257.doc
  ' (107 chars) sduId =>protected460311 (integer) uid =>protected94 (integer) _localizedUid =>protected94 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected94 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Formulier melding voorgenomen geregistreerd partnerschap verblijfsrecht