Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Meld uw plannen bij de gemeente. U doet dit uiterlijk 2 weken van tevoren.

We raden u aan uw plannen ongeveer vijf à zes weken voor het huwelijk bij ons bekend te maken. Dan heeft de ambtenaar van de burgelijke stand genoeg tijd voor de planning en de voorbereiding. 

Beschrijving

Let op!

Vanaf begin 2020 is het tijdelijk niet mogelijk in het gemeentehuis te trouwen omdat het gebouw wordt gerenoveerd. U kunt wel gebruikmaken van één van de overige vastgestelde trouwlocaties van de gemeente, een keus maken uit één van de goedgekeurde locaties of een aanvraag doen voor een eigen locatie.

Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.

Stelt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap uit? En zit er 1 jaar of langer tussen uw melding en uw nieuwe trouwdatum? Neem contact op met ons. Anders kunt u niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente. Met de gemeente maakt u afspraken over het sluiten van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit zal zien.

Vanwege het coronavirus zijn er regels voor het aantal gasten bij de ceremonie. Kijk voor meer informatie over het coronavirus en trouwen op Rijksoverheid.nl.

Bij het sluiten van het huwelijk of het registreren van uw partnerschap heeft u getuigen nodig. Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn. Bij trouwen geeft u een ja-woord. Voor een geregistreerd partnerschap zet u een handtekening. Een ja-woord is dan niet verplicht, maar kan wel.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, doet u dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

De gemeente heeft de volgende gegevens van de getuigen nodig:

 • een kopie van een legitimatiebewijs bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs
 • de eventuele familiebetrekking tot bruid en bruidegom.

U kunt ook een medewerker van de gemeente vragen om als getuige bij uw huwelijk/geregistreerd partnerschap op te treden. Hier zijn kosten aan verbonden.

Een huwelijkssluiting duurt normaal ongeveer een half uur. Bij het inplannen van huwelijken wordt altijd rekening gehouden met tenminste 45 minuten tussen twee huwelijken.

Bescheiden huwelijk

Het is mogelijk om op de tijdelijke locatie van het gemeentehuis Hietweideweg 20 in Twello een bescheiden huwelijk te sluiten. Dat kan op maandag vanaf 09.30 uur. De kosten hiervoor zijn € 160,95.

Kosteloos huwelijk

Het is beperkt mogelijk om gratis te trouwen of een partnerschap te registreren. U betaalt wel voor het trouwboekje, als u daarvoor kiest. De ceremonie voor een gratis huwelijk of partnerschap duurt ongeveer 10 minuten en beperkt zich tot enkel de formele (huwelijks)voltrekking. Er wordt geen toespraak gehouden en geen muziek gedraaid. Naast u en uw partner, kunnen hier alleen de 2 getuigen bij aanwezig zijn. U kunt geen voorkeur uitspreken voor een trouwambtenaar. Er is vooraf geen contact met de trouwambtenaar die de voltrekking verricht.

Kosteloos trouwen kan alleen op maandagochtend om 8.30 uur en om 9.00 uur. De voltrekking van een gratis huwelijk of partnerschap vindt plaats in de tijdelijke huisvesting aan de Hietweideweg 20 in Twello.

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap.
 • U bent niet te dicht verwant aan uw partner. Dat betekent dat uw partner bijvoorbeeld niet mag zijn: uw vader, (klein)dochter, opa of (half)zus.
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

 

 

U kunt uw plannen al 1 jaar voor uw trouwdag of partnerregistratie melden. Meld het uiterlijk 2 weken van tevoren. Moet u bij de gemeente documenten aanleveren die uit het buitenland komen? Houd er dan rekening mee dat 2 weken te kort kunnen zijn.

Zo meldt u dat u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan:

 • Neem contact op met de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap wilt aangaan.

Een melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschapsregistratie kunt u in persoon doen op het gemeentehuis of schriftelijk met een van de formulieren: 

 • Heeft u beiden de Nederlandse nationaliteit, heeft u de nationaliteit van een van de EU-lidstaten of heeft u een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd? Gebruik dan de Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.
 • Heeft een van u niet de Nederlandse nationaliteit, heeft u niet de nationaliteit van een van de EU-lidstaten of heeft u geen verblijfsvergunning regulier of geen asiel voor onbepaalde tijd? Gebruik dan de Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap + verblijfsrecht en neem óók contact op met de afdeling burgerzaken (tel. 0571 27 92 13) om te vragen of u nog aanvullende (buitenlandse) documenten nodig heeft.

Neem contact op met de afdeling burgerzaken via telefoonnummer 0571 27 92 13 of rechtstreeks via e-mail: burgerzaken@voorst.nl

Trouwceremonie op maandag tussen 10.00 - 16.15 uur buiten het (tijdelijke) gemeentehuis, een buitenlocatie of een zelf gekozen locatie: € 326,40

Trouwceremonie op dinsdag t/m vrijdag tussen 8.30 - 16.15 uur buiten het (tijdelijke) gemeentehuis, een buitenlocatie of een zelf gekozen locatie: € 326,40
Bijkomende kosten voor het aanwijzen van een eenmalige zelfgekozen trouwlocatie: € 54,70

Trouwceremonie op zaterdagen, bijzondere dagen of overige afwijkende tijden:

 • Op een buitenlocatie of op een zelfgekozen locatie: € 385,10

Voor de vaste trouwlocaties en de zelfgekozen locaties buiten het gemeentehuis, betaalt u bovengenoemde kosten. Daarnaast betaalt u kosten die u heeft afgesproken met de door u gekozen vaste buitenlocatie of zelfgekozen locatie.

Bescheiden huwelijk op maandag om 10.00 uur: € 160,95

Benoemen van een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag: € 127,05

Getuigen van de gemeente (kosten per getuige): € 25,30

Trouwboekjes/partnerschapsboekjes

 •  Standaarduitvoering € 17,50
 •  Linnen uitstraling € 28,40
 •  Luxe leren uitvoering € 42,75
 •  Gekalligrafeerde letters € 5,00

prijswijzigingen voorbehouden