Heeft u klachten over onkruid op straat of op de stoep? Of wilt u meer weten over onderhoud aan het openbaar groen? Neem contact op met de gemeente.

Overlast door onkruid in de openbare ruimte kunt u aan de gemeente melden via www.verbeterdebuurt.nl of de bijbehorende app.

Beschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen.

Onderhoud vindt plaats via een planning. Het onderhoud bestaat onder andere uit straten vegen en snoeien. Bomen worden bijvoorbeeld opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen. De gemeente bestrijdt ook het onkruid.

Onkruidbestrijding:

In de gemeente bestaan veel wegen uit elementverharding (zoals tegels en klinkers). Dit soort wegen hebben veel voegen, waarin onkruid kan groeien. Dit in vergelijking met bijvoorbeeld een gesloten verharding zoals asfalt. Om het onkruid te bestrijden maakt de gemeente gebruik van diverse bestrijdingsmethoden.

Het grootste deel van de verharding in de gemeente Voorst wordt bespoten volgens de DOB-chemische methode. DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen. In de andere delen gebruiken we de wavemethode.

De DOB-methode

Een machine met infrarood sensoren spoort het onkruid tussen de tegels of het asfalt op. Het onkruid wordt dan met een aantal druppels bestrijdingsmiddel aangepakt. Hier zitten strikte regels aan vast. Het mag bijvoorbeeld niet te hard waaien en er mag ook geen regen voorspeld zijn. Hiervoor raadplegen de onkruidbestrijders van te voren een erkend weerstation.

De wave-methode

Deze methode bestrijdt ongewenste onkruiden op verhardingen en halfverhardingen met 100% heet water. Door het gebruik van heet water is een nabehandeling niet meer noodzakelijk. De gekookte plantenresten drogen namelijk uit en vergaan. 

Overlast door onkruid in de openbare ruimte kunt u aan de gemeente melden via www.verbeterdebuurt.nl of de bijbehorende app.

Neem contact op met de gemeente voor meer informatie over het onderhoud aan het openbaar groen.

Heeft u meer vragen over onkruidbestrijding of groenbeheer? Neem dan contact op met Annet Klompenhouwer via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail a.klompenhouwer@voorst.nl