Heeft u klachten over onkruid op straat of op de stoep? Of wilt u meer weten over onderhoud aan het openbaar groen? Neem contact op met de gemeente.

Overlast door onkruid in de openbare ruimte kunt u aan de gemeente melden via www.verbeterdebuurt.nl of de bijbehorende app.

Beschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpartijen.

Onderhoud vindt plaats via een planning. Het onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden bijvoorbeeld opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen. De gemeente bestrijdt ook het onkruid.

Overlast door onkruid in de openbare ruimte kunt u aan de gemeente melden via www.verbeterdebuurt.nl of de bijbehorende app.

Neem contact op met de gemeente voor meer informatie over het onderhoud aan het openbaar groen.

Heeft u meer vragen over onkruidbestrijding of groenbeheer? Neem dan contact op met Annet Klompenhouwer via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail a.klompenhouwer@voorst.nl 

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=11, pid=41)label =>protected'Melding doen via Verbeter de Buurt' (34 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'http://www.verbeterdebuurt.nl/twello' (36 chars)
    sduId =>protected418409 (integer)
    uid =>protected11 (integer)
    _localizedUid =>protected11 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected11 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Melding doen via Verbeter de Buurt