In de zomer van 2022 is de gemeente gestart met het project Schapenweide e.o. Dit gebied vormt een waardevol groengebied binnen de kern Twello. Het plangebied ligt grofweg tussen het Zone-college in het westen, de Kruidentuin in het oosten, de van der Feltzweg in het noorden en de Daslook in het zuiden. Het gebied bestaat uit lanen, bos en open weides en wordt veel gebruikt door wandelaars en fietsers.

De afrastering van de schapenweide moet vervangen worden en het bos en enkele bomen in het gebied zijn toe aan verjonging of vervanging. Dit was voor de gemeente aanleiding om samen met de omgeving te onderzoeken of en hoe de potentie van het gebied voor omwonenden en gebruikers nog beter benut kan worden. Bijvoorbeeld in gebruikswaarde of belevingswaarde. De gemeente wil daarnaast kijken of zij de biodiversiteit in het gebied kan vergroten, een belangrijke doelstelling uit het programma Groen.

Samen met een adviesbureau heeft de gemeente een ontwikkelingsvisie opgesteld voor het gebied. In september 2022 is er een inloopbijeenkomst geweest in het gebied, waarin bewoners hun wensen hebben gedeeld. In april 2023 is de concept ontwikkelingsvisie gepresenteerd tijdens een tweede bewonersavond. Op basis van de reacties is de visie hierop op enkele punten aangepast.

Op basis van de ontwikkelingsvisie maakt de gemeente een uitvoeringsagenda. De uitvoering zal over enkele jaren verspreid worden. Een deel van de plannen zal in het reguliere beheer- en onderhoud van het gebied meegenomen worden, zoals de vervanging van het schapenraster. Op onderdelen dient de visie nog nader uitgewerkt te worden in concrete uitvoeringsplannen.