In 2024 richten wij een deel van de Kerkstraat in Voorst opnieuw in. Het gaat om het deel vanaf de Hoflaan tot aan de komgrens. Dat is nodig omdat de kwaliteit van de weg matig tot slecht is. Voor de herinrichting van de straat hebben wij een voorlopig plan gemaakt. Op deze pagina leest u meer informatie over de herinrichting en hoe wij de omgeving betrekken bij het inrichtingsplan voor de Kerkstraat.

  Uitgangspunten wegontwerp

  Onze doelstelling is om te komen tot een prettige, veilige, fraaie en goed te beheren weginrichting. Wij hanteren een aantal uitgangspunten voor het ontwerp van de straat, namelijk:

  • De asfaltverharding in de rijbaan wordt verwijderd;
  • De weg wordt bestraat met betonnen straatklinkers; het gedeelte vanaf de Wilheminaweg tot aan de komgrens wordt bestraat met gebakken klinkers.
  • Het aanleggen van een hemelwaterriool;
  • Het treffen van maatregelen om het regenwater zoveel mogelijk zo veel mogelijk van de gemengde riolering te halen;
  • Vernieuwing van de aansluitingen op het vuilwaterriool;
  • Waar mogelijk het verbeteren van het groen in de buurt.

  Reacties op het ontwerp

  Tijdens en na de inloopavond van 21 februari 2024 hebben we een aantal reacties en suggesties ontvangen. Bedankt voor de moeite die u daarvoor genomen heeft. In een reactienota leest u de wensen en suggesties én onze reactie hierop. Na aanleiding van de raecties is het ontwerp niet gewijzigd. Wel zijn er een aantal dingen aangegeven waar tijdens de uitvoering rekening mee gehouden zal worden. De ontwerpnotitie kunt u hieronder downloaden. Zodra het ontwerp definitief is, zal deze ook op de website staan.

   

  Afkoppelen van het regenwater

  Naast het bestaande vuilwaterriool wordt een regenwaterinfiltratieriool aangelegd. Het regenwater van het openbare terrein wordt afgekoppeld van de vuilwaterriolering en zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de bodem door middel van dit nieuwe regenwaterinfiltratieriool. Elk perceel krijgt een regenwateraansluitpunt. Huiseigenaren mogen hun woning op vrijwillige basis afkoppelen. Hiervoor heeft de gemeente een regeling dat de materiaalkosten beschikbaar worden gesteld. Dit heet de afkoppelbijdrage. Meer informatie vindt u op de website.


  Projectgegevens

  Opdrachtgever Gemeente Voorst
  Aannemer n.t.b.
  Aanneemsom n.t.b.
  Start werk 2024
  Werk gereed n.t.b.

  Hinder en Overlast

  De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Doorgaand verkeer wordt tijdelijk omgeleid. Hulpdiensten worden geinformeerd. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd.

  Vragen of Tips?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Voorst via het algemene telefoonnummer (0571) 27 99 11 of direct via e-mail: gemeente@voorst.nl