In 2024 richten wij een deel van de Lochemsestraat in De Vecht opnieuw in. Het gaat om het deel vanaf de komgrens tot aan de Beentjesweg. Dat is nodig omdat de kwaliteit van de weg matig tot slecht is. Voor de herinrichting van de straat hebben wij een voorlopig plan gemaakt. Op deze pagina leest u meer informatie over de herinrichting en hoe wij de omgeving betrekken bij het inrichtingsplan voor de Lochemsestraat.

  Uitgangspunten wegontwerp

  Onze doelstelling is om te komen tot een prettige, veilige, fraaie en goed te beheren weginrichting. Wij hanteren een aantal uitgangspunten voor het ontwerp van de straat, namelijk:

  • De asfaltverharding in de rijbaan wordt verwijderd;
  • De weg wordt bestraat met betonnen straatklinkers;
  • De openbare verlichting blijft staan en wordt waar nodig gerepareerd;
  • Waar nodig worden bermen of groenvakken hersteld en opnieuw ingezaaid.

  Ontwerpaanpassingen

  Wij hebben een klein aantal wensen en aandachtspunten ontvangen. Bedankt voor de moeite die u daarvoor genomen heeft. Dit heeft geresulteerd in een aantal wijzigingen op het ontwerp. Een overzicht van de wijzigingen op het ontwerp:

  • In de weg (tussen huisnrs 36 en 40) wordt een verkeersdrempel aangebracht. Dit moet de snelheid van gemotoriseerd verkeer omlaag brengen.
  • De weg gaat afwateren naar de watergang. Dit moet eventuele wateroverlast in de bermen verminderen/voorkomen.

  Bekijk het aangepaste ontwerp onderaan deze pagina bij ‘Downloads’.


  Projectgegevens

  Opdrachtgever Gemeente Voorst
  Aannemer n.t.b.
  Aanneemsom n.t.b.
  Start werk mei/juni 2024 (voorlopig)
  Werk gereed ca. 5 weken na start werk

  Hinder en Overlast

  De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Doorgaand verkeer wordt tijdelijk omgeleid. Hulpdiensten worden geinformeerd. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd.

  Vragen of Tips?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Voorst via het algemene telefoonnummer (0571) 27 99 11 of direct via e-mail: gemeente@voorst.nl