4 Diaconie-huisjes, Middendijk 44-50


Bouwdatum: ca. 1888

4 Diaconie-huisjes, Middendijk 44-50

Een rijtje van vier eenvoudige arbeiderswoningen, twee aan twee gekoppeld. Ze bestaan uit een begane grond met een zolder. Achter de woningen bevindt zich een aangesloten berging. Sociaal-historisch gezien zijn ze een goed voorbeeld van de huisvesting van de arbeidersklasse in de 19de eeuw. Het waren zogenaamde diaconie- of armenhuisjes, die in opdracht van de diaconie van de Hervormde Gemeente te Nijbroek waren gebouwd. (GM)

Bijbehorend monument: pomp met kast bij nummer 48