Arnhemsgoed, Terwoldseweg 19


Bouwdatum: 1743

Arnhemsgoed, Terwoldseweg 19

Krukhuis met een gepleisterde voorgevel. De sluitsteen boven de deeldeuren in de achtergevel noemt het jaartal 1819, dit betreft het dichtzetten van de onderschoer. De boerenplaats wordt genoemd in de historische geschriften vanaf 1650, toen de boerderij Klein Hunderen genoemd werd. Enkele decennia later kwam de naam Arnhemsgoed eveneens in zwang. Deze naam was afkomstig van de Deventerse eigenaar met de achternaam Arnhem. De boerderij is al ruim twee eeuwen in het bezit van dezelfde familie. (RM)