Bibliotheek / vm. lagere school, Marktplein 11


Bouwdatum: 1923

Bibliotheek / vm. lagere school, Marktplein 11

Schoolgebouw met gymnastieklokaal uit 1923. Het gebouw is opgetrokken in een voor die tijd gebruikelijke Overgangsstijl. De hoofdvorm is, ondanks de wijzigingen, nog zeer herkenbaar. De stedenbouwkundige waarde in het historisch gegroeide Twellose dorpscentrum is hoog, dankzij de karakteristieke ligging aan de kop van het Marktplein. De school is een getuigenis van de geschiedenis van het onderwijs in de gemeente Voorst, met name in Twello. Het neemt een voorname plaats in het collectieve geheugen in. (GM)