Bijvank, Middendijk 63


Bouwdatum: vóór 1827

Bijvank, Middendijk 63

T-boerderij waarvan het voorhuis in twee bouwperioden tot stand gekomen is. Het rechtergedeelte stamt uit 1880, het linkergedeelte is ouder. Aan de rechterzijde van het voorhuis stond tot 1880 een ca. 17de-eeuwse lanterswoning. Het achterhuis heeft nog een onderschoer. Bij de linkerzijgevel is een restant van een rosmolen aanwezig in het plaveisel, die ooit aanpandig aan het achterhuis zat. De boerenplaats komt vanaf 1626 voor in documenten, maar is vermoedelijk veel ouder. De naam betekent nieuw aangewonnen stuk land. (RM)

De landbouwschuur achter de boerderij is bereikbaar via historische klinkerbestrating. De schuur heeft een ankerbalkgebintconstructie en opvallend lage goothoogten, behalve aan de voorzijde. In de gevels zijn diverse bouwsporen aanwezig die de bouwhistorische ontwikkeling van de schuur laten zien, zoals de grote variëteit aan vensters en het gat voor de kippen ter hoogte van de hilden. (GM)