Boerderijcomplex, Wolbospad 5


Bouwdatum: 1913 en later

Boerderijcomplex, Wolbospad 5

Boerderijcomplex, bestaande uit een boerderij, schuur, steltenberg en graanloods. Het boerderijcomplex hoort bij het landgoed de Grote Noordijk. De boerderij is fraai ingebed in het omringende landgoederenlandschap van zowel de Grote Noordijk als de Kleine Noordijk en goed te zien vanaf de H.W. Iordensweg. Het complex is van grote cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde voor de gemeente Voorst als goed voorbeeld van een kleine (landgoed)boerderij uit het begin van de 20ste eeuw in traditionele stijl. (GM)