De Barchel, Voordersteeg 28


Bouwdatum: 1880 (voorhuis)

De Barchel, Voordersteeg 28

T-boerderij waarvan het voorhuis uit 1880 dateert en verfraaid is met een decoratief gesneden daklijst. Parallel aan het achterhuis is een schuur aangebouwd. Bij het voorhuis staat een bakhuisje met eveneens fraai gesneden daklijsten, windveren en een gevelteken. De boerderijnaam verwijst naar de oude buurschap Borglo die al in 960 genoemd wordt in een schenkingsoorkonde van de koning van Saksen. Op deze plek stond tenminste in 1648 al een hoeve. De boerderij ligt fraai in het landschap aan de voet van de Wilpsedijk. (GM))

Bijbehorend monument: bakhuis (GM)