De Hage, Kerkstraat 15


Bouwdatum: tussen 1851 en 1854

De Hage, Kerkstraat 15

Twee gekoppelde hallehuisboerderijen. Rechtsvooor is een aanpandig woonhuis gebouwd dat qua vormgeving, materiaalgebruik en detaillering afwijkt van de rest. Voorheen waren alle vensters in het woonhuis spitsboogvormig, zoals de vensters op de verdieping nog zijn. In 1879 werd het pand vergroot tot de huidige vorm. De boerderij behoorde tot het landgoed De Heghe of Haghe. (GM)

Bijbehorend monument: pomp met houten omkasting (GM)