Huize de Poll, Poll-laan 5


Bouwjaar: 1611, met een 16de-eeuwse kern

Huize de Poll, Poll-laan 5

Landhuis in classicistische stijl dat in drie bouwfasen (1611, 1636 en vóór 1730) tot stand is gekomen en nog resten van een 16de-eeuwse voorganger bevat. De huidige vensters met de geprofileerde omlijstingen en de ingangspartij met Ionische pilasters en het bordes dateren uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het landhuis werd ook wel de Nieuwe Poll of Huis te Gietelo genoemd en is gelegen tegenover de Oude Poll, aan de andere kant van de waterplas (een wiel). Het landhuis wordt omringd door een landschapspark. (RM)

Bijbehorende monumenten: historische park- en tuinaanleg, paardenstal, werkschuur, houtloods, moestuinmuur met kas, koude bakken, kozakkenhut, zonnewijzer en natuurstenen pijlers (RM)

De park- en tuinaanleg van De Poll bevat nog enkele 17de-eeuwse laanelementen en verder een fraaie landschappelijke aanleg uit het begin van de 19de eeuw. Er is een karakteristieke afwisseling van open en gesloten ruimtes. De slingerende Bandijk is als een 'natuurlijk' element in de parkaanleg opgenomen en ook van de oude IJsselarm is gebruik gemaakt. Slingerpaden bieden vergezichten over het agrarisch landschap buiten het park, de boerderijen fungeren als zichtpunten. Het ontwerp uit 1812 is van landschapsarchitect Hendrik van Lunteren.

De Poll is een complex rijksbeschermde buitenplaats.