't Sluisje van Nijbroek (omgeving Vloeddijk 1)


Bouwdatum: tussen 1300-1400, vermoedelijk na 1328

't Sluisje van Nijbroek, in de nabijheid van Vloeddijk 1

Van natuursteen gemetselde duiker onder het wegdek, met een baksteen gemetseld front en ojief-vormige vleugelstukken tegen de taluds. Het afsluitwerk van het sluisje is geheel van hout geconstrueerd. De schuif bestaat uit een houten raamwerk met horizontale beplanking. Het sluisje is de eerste gereglementeerde waterkering in de polder van Nijbroek. Het werd waarschijnlijk gebouwd als uitvloeisel van de zogenaamde Gifbrief van Nijbroek uit 1328. Van algemeen belang vanwege geschiedkundige en wetenschappelijke waarde. (GM)