Update verkeersonderzoek Twello Noord


Op 8 en 29 september 2022 organiseerden wij twee inloopbijeenkomsten over het verkeersonderzoek Twello Noord. Op 8 september gaven wij informatie over onze aanpak van het verkeersonderzoek, de uitkomsten van nieuwe verkeerstellingen en de geconstateerde knelpunten in het gebied.

Ook lieten wij de verkeerseffecten van de nieuwe woningbouwontwikkeling zien, doorgerekend naar aangrenzende wegen en kruispunten. Op 29 september gaven wij informatie over verbetervoorstellen en oplossingsrichtingen. Bij beide bijeenkomsten was er gelegenheid om vragen te stellen, een reactie te geven of suggesties te doen. Alle reacties zijn verzameld in een (geanonimiseerd) overzicht en te bekijken op deze pagina.

Vervolg

Adviesbureau Bonotraffics legt de laatste hand aan het verkeersonderzoek. Wanneer het eindresultaat van het verkeersonderzoek klaar is om te bekijken, dan communiceren wij dat onder andere in de Voorstwijzer, online en social media. Kijk voor meer informatie op: voorst.nl/twello-noord