Aan de slag met verkeersmaatregelen in Twello Noord

In 2023 leggen wij een informeel wandelpad aan langs de Koningin Wilhelminaweg en Reuvekampsweg. Daarnaast brengen wij stopstrepen en bijbehorende stopborden aan op een aantal kruisingen. Hier leest u meer informatie over deze verkeersmaatregelen. Zodra de data bekend zijn dat de aannemer bovenstaande maatregelen kan uitvoeren, laten wij dit weer aan u weten. Check daarvoor deze website en de Voorstwijzer in het Voorster Nieuws.

 

Informeel wandelpad

Eén van de verbetervoorstellen uit het verkeersonderzoek is om een informeel wandelpad aan te leggen langs de Koningin Wilhelminaweg en Reuvekampsweg. Wij hebben daarom een ontwerp gemaakt van de beoogde plek voor het informele wandelpad langs deze wegen. Het ontwerp is te zien op deze pagina onder ‘Downloads’.

 

Stopstrepen en bijbehorende bebording

Voor een zo goed mogelijk zicht op het verkeer op de Rijksstraatweg (N344) en de Terwoldseweg (N792) vanuit de zijwegen Koningin Wilhelminaweg, Parkelerweg, Kruisweg en Hunderenslaan, is het advies om stopstrepen en stopborden aan te brengen. De provincie Gelderland (wegbeheerder van de N-wegen) en de politie (handhaver) zijn akkoord met dit voorstel. Voor deze maatregel is inmiddels een verkeersbesluit genomen. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis of zijn via link in te zien. U kunt nog tot vrijdag 7 juli 2023 reageren op het besluit.

 

Aanpassing komgrenzen tegelijk met onderhoud in 2024

In eerdere communicatieberichten gaven wij al aan dat wij ook de komgrenzen op de Blikkenweg en Parkelerweg beter willen benadrukken. Dit doen wij tegelijk met het geplande asfaltonderhoud van deze wegen wat staat gepland voor 2024. Hierover geven wij tegen die tijd meer informatie.

Verkeersonderzoek Twello Noord

De gemeenteraad heeft naast het vaststellen van het bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden op 7 februari 2022 ook de motie ‘Verkeerssituatie Twello Noord’ aangenomen. Deze motie kwam voort uit zorgen van bewoners uit de naastgelegen wijk en omliggende straten. Dit betekent dat de gemeente Voorst gaat onderzoeken hoe het verkeer in Twello Noord het beste georganiseerd kan worden. In samenwerking met betrokken bewoners en een adviesbureau is een verkeerskundig onderzoek verricht. Hoe we dat gedaan hebben? En wat we onderzochten? Dat leest u op deze pagina.

Een samenwerking tussen bewoners, gemeente en adviesbureau

Een afvaardiging van de wijk is betrokken bij alle stappen die we zetten tijdens het verkeersonderzoek. Samen met de projectleider van de gemeente en een extern verkeersadviseur vormen zij het kernteam van het onderzoek. Daarnaast zijn er per straat vertegenwoordigers aangewezen. Zij zijn het aanspreekpunt voor bewoners van de betreffende straten en gelden als verlengstuk van het kernteam.

Kernteam

 • Jelle Koopman - projectleider gemeente Voorst
 • Remko Schultz - projectleider adviesbureau BonoTraffics
 • Siebe Bosselaar - bewoner Twello Noord
 • Dick Dijkman - bewoner Twello Noord

Straatvertegenwoordigers

 • Basseltlaan – contactpersoon via kernteam
 • Kruisvoordeweg - Rogier van de Weerd
 • Blikkenweg - Esther Jongeneel
 • Kruisweg - Tjebbe Yska
 • Reuvekampsweg - Dick Dijkman
 • Kon. Wilhelminaweg - Bert van der Zedde
 • Parkelerweg - Esther Huurman
 • Kruisdwarsweg - Margriet Wiedemeijer 
 • Kruisakkerweg - Bert Hiddink
 • Het Cruse - Coen Bosch
 • Boerderij - Evert-Jan Aalpoel

De aanpak van het verkeersonderzoek

Het kernteam heeft samen overleg gehad over de aanpak van het verkeersonderzoek. Het overleg over de aanpak van het onderzoek leidde tot een verzoek aan adviesbureau BonoTraffics uit Kampen om haar expertise en een Plan van Aanpak voor het verkeersonderzoek te presenteren aan het kernteam.

BonoTraffics is een gerenommeerd verkeersadviesbureau en heeft met Remko Schultz een ervaren en kundig projectleider in huis. Het Plan van Aanpak en de expertise van BonoTraffics overtuigde ons en daarom heeft BonoTraffics het onderzoek uitgevoerd. 

Plan van aanpak in hoofdlijnen

 • Stap 1 | Inventarisatie
 • Stap 2 | Vaststellen kaders
 • Stap 3 | Verkeerseffecten inzichtelijk maken
 • Stap 4 | Knelpunten signaleren en oplossingsrichtingen omschrijven
 • Stap 5 | Uitwerken oplossingsrichtingen

Openbare bijeenkomsten

Tijdens de verkeersstudie is regelmatig gecommuniceerd over de aanpak, de onderzoeksresultaten en de verbetervoorstellen en oplossingsrichtingen. Op deze website plaatsten wij documenten en via verschillende communicatiekanalen informeerden wij de omgeving actief. Namelijk via de website, social media, Voorstwijzer (Voorster Nieuws) en brieven. Daarnaast hebben wij drie inloopbijeenkomsten georganiseerd:

 • op 8 september 2022 over onze aanpak, de onderzoeksresultaten en de knelpunten in de wijk. Er waren fysieke en digitale reactieformulieren beschikbaar;
 • op 29 september 2022 over de reacties van de eerste inloopbijeenkomst en de verschillende oplossingsrichtingen en verbetervoorstellen. Er waren fysieke en digitale reactieformulieren beschikbaar;
 • op 1 december 2022 over het conceptrapport en advies van adviesbureau BonoTraffics. Er waren fysieke en digitale evaluatieformulieren over het proces beschikbaar.

Eindrapport

Adviesbureau BonoTraffics heeft de laatste hand gelegd aan het verkeersonderzoek. Het eindresultaat van het verkeersonderzoek is klaar om te bekijken. Onder Downloads vindt u het eindrapport met een advies over de voorgestelde maatregelen om de verkeerssituatie in Twello Noord te verbeteren. Het eindrapport en het advies is ook met het college gedeeld. Het college is positief over het onderzoeksproces en de concrete aanbevelingen en wil hier ook mee aan de slag. Daarover is de gemeenteraad ook geïnformeerd. Hoe we aan de slag willen met de concrete adviezen en welke stukken aan de gemeenteraad zijn aangeboden, leest u op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Voorst.

Contact

Heeft u vragen over het verkeersonderzoek? Benader één van uw buurtbewoners of neem contact op met de projectleider van de gemeente Voorst, Jelle Koopman, via 0571-279 394 of jelle.koopman@voorst.nl.