Horecabedrijven mogen normaal alleen in het bedrijf alcohol schenken. Organiseert u een evenement en wilt u daar ook alcohol schenken? Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

Het is verboden om (buiten uw horecabedrijf) zwak alcoholische drank te verkopen. Voor speciale evenementen kunt u een ontheffing aanvragen om tijdelijk zwak alcoholische drank te verkopen.

Er wordt alleen ontheffing verleend voor de verkoop van zwak alcoholische dranken, zoals bier en wijn.

De ontheffing kan voor maximaal 12 dagen achtereen worden verleend.

Er wordt geen tijdelijke ontheffing verleend voor het schenken van alcohol voor 13.00 uur.

Uitzondering:
Bij jubilea kan er een ontheffing worden verleend voor het schenken van zwak alcoholische dranken vóór 13.00 uur als het gaat om een jubileum van
- 12,5 jaar
- 25 jaar
- 50 jaar
- 75 jaar
en alle volgende 25 jaren

Mits er tegelijkertijd geen activiteiten gepland zijn voor personen onder de 16 jaar.

U hebt nodig:

  • een Verklaring Sociale Hygiëne;
  • u dient aan te geven waar, wanneer en op welk tijdstip u zwak alcoholische drank wilt schenken;
  • de benoeming van de personen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol;
  • de naam, datum, plaats en woonadres van de personen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl.

Aanvraagtermijn

De aanvraag voor een ontheffing van het schenken van zwak alcoholische drank dient minimaal acht weken voor aanvang te zijn ingediend bij de burgemeester. Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient tevens minimaal acht weken voor aanvang van het evenement te zijn ingediend bij de burgemeester.

Behandeltermijn

Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.