'Politiek actief' voor inwoners

Certificaten uitgereikt vijfde cursus Politiek Actief voor inwoners

Gedurende 9 avonden heeft een groep van 30 inwoners van de gemeente Voorst zich verdiept in het reilen en zeilen van de gemeenteraad. Deze digitale cursus werd georganiseerd door de griffie. De burgemeester, raadsleden en fractievertegenwoordigers vervulden ook regelmatig een rol. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 19 april 2021 ontvingen de cursisten hun certificaat uit handen van burgemeester Jos Penninx, de voorzitter van de gemeenteraad.

Wat stond op het programma?

Op een leuke en ontspannen manier ging het over staatsinrichting, de werkwijze van de gemeenteraad, beleidsontwikkeling (en beinvloeding daarvan) en gemeentefinancien. Speeddaten met raadsleden stond op het programma, maar ook diepgaandere gesprekken met raadsleden, evenals het bijwonen van ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad (beeldvormende vergadering) en een raadsvergadering (debatteren en besluiten nemen). En twee avonden werd er gedebatteerd onder leiding van een professionele debattrainer.

Door wie?

De cursus werd verzorgd door de griffier van de raad van de gemeente Voorst en werd gefaciliteerd door ProDemos (Huis voor democratie en rechtsstaat). 

Volgende cursus nog niet bekend, plaatsen op wachtlijst kan wel

Dat de cursus in een behoefte voorziet blijkt uit het feit dat binnen een mum van tijd 30 cursisten zich aanmeldden voor deze digitale cursus. In principe organiseren we deze cursussen fysiek, maar door de corona-pandemie was dat niet mogelijk.
Op dit moment is nog niet bekend wanneer we een volgende cursus inplannen. Wel kunt u uw interesse vast doorgeven. Dan plaatsen wij u op een wachtlijst voor een volgende cursus Politiek Actief voor inwoners.
Stuur uw e-mail naar griffie@voorst.nl. Daarin graag vermelden: naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. Inwoners van de gemeente Voorst van 18 jaar en ouder kunnen deelnemen. Meer weten? Bel dan met Dini Vriezekolk (griffier) via (0571) 27 93 87 of Marieke Titsing (locogriffier) via (0571) 27 93 18.

Verplichtingen?

De cursus Politiek Actief voor inwoners is bedoeld voor iedereen die er over nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard ben je na de cursus niet verplicht om ook daadwerkelijk politiek actief te worden. 

Reactie van een cursist (december 2020):

“Vanmiddag heb ik mijn certificaat Politiek Actief ook fysiek mogen ontvangen. Daar ben ik uiteraard heel blij mee.
Via deze mail wil ik jullie beiden nogmaals hartelijk danken voor het mogelijk maken van deze cursus en jullie tomeloze inzet en enthousiasme om de groep in de Voorster politiek wegwijs te maken. Het waren goed verzorgde en interessante avonden met een leuke groep cursisten. Ik heb ervan genoten.
Keep up the good work!”
 

Reactie van enkele cursisten (april 2021)


"Over de cursus niets dan lof! De debatavonden weren erg leuk en leerzaam en ook het Voorster vergadermodel vond ik erg interessant. Het lijkt me een mooie methode om lange vergaderingen zonder duidelijke lijn te voorkomen! Vooraf had ik niet hele concrete verwachtingen van de cursus, maar ik heb een hoop geleerd over de lokale politiek"

"Echt bedankt voor al jullie goede zorgen, voorbereiding, enthousiasme en alle informatie die we kregen in deze cursus. Ik vond de cursus informatief, helder en zeer afwisselend."

Hierboven de cursisten die in december 2016, februari 2017, juli 2017, december 2020 en april 2021  hun certificaten hebben ontvangen uit handen van de burgemeester. Het enthousiasme en de leergierigheid van de cursisten was elke keer weer opvallend.

Meer weten? 

Stuur een e-mail aan griffie@voorst.nl of bel met de griffie: Dini Vriezekolk (griffier) (0571) 27 93 87 of Marieke Titsing (0571) 27 93 18. U bent van harte welkom.