Aanleiding

Op 11 februari 2019 heeft de gemeenteraad van Voorst besloten om op drie locaties in Twello Noord woningbouw mogelijk te maken. Eén van deze locaties zijn de gronden van de voormalige kwekerij Beersen aan de Parkelerweg. Ook horen hier de volkstuingronden in de omgeving van de Koningin Wilhelminaweg bij. De locatie is een zogenaamde 'inbreidingslocatie', met enige schaal, op relatief korte afstand van de voorzieningen van Twello Centrum. Zulke locaties zijn schaars in Twello. De afgelopen periode zijn wij bezig geweest met de planvorming voor deze plek. De komende periode willen wij graag gebruiken om samen met de ontwikkelaars Roosdom Tijhuis, Bouwfonds, de ontwerpers van SVP Architectuur en Stedenbouw, de omgeving en andere belangstellenden te komen tot een mooie en passende invulling van het gebied.

Inloopsessie 16 november 2023

Op donderdag 16 november 2023 vond de inloopbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst is informatie gedeeld over de stedenbouwkundige en landschappelijke analyse, de ruimtelijke randvoorwaarden, de planning en drie mogelijke schetsen voor de locatie. Deze schetsen zijn op hoofdlijnen, met volop ruimte voor inbreng. Wij willen iedereen die aanwezig was bedanken voor de interesse en voor het meedenken.

Op deze pagina vindt u de schetsen die tijdens de inloopbijeenkomst in te zien waren. Deze vindt u aan de rechterkant van deze pagina, onder downloads.

Update inloopsessie 16 november 2023

De inloopsessie op 16 november 2023 was een eerste stap om woningbouw te ontwikkelen op de voormalige gronden van de kwekerij en zaadhandel Beersen en ook op de volkstuingronden. Dit aan de hand van gemeentelijke randvoorwaarden en een stedenbouwkundige en landschappelijke analyse. Daarnaast werden er drie schetsmatige invullingen getoond en de globale planning.

De inloopavond werd goed bezocht. De aanwezigen kwamen met waardevolle inbreng. Tijdens de inloopsessie zijn opmerkingen meegegeven aan de diverse begeleiders. Ook zijn achteraf reactieformulieren ingevuld en ingeleverd.

Wij bedanken alle aanwezigen voor hun interesse en inbreng. Aan de rechterkant van de pagina vindt u onder downloads een samenvatting van de reactieformulieren.

Meer informatie?

Meer informatie over het woningbouwplan vindt u op de website van ontwikkelaar Roosdom Tijhuis.

Op de hoogte blijven?

Blijft u graag op de hoogte van de stand van zaken? Mail dan uw mailadres naar woningbouwlindeboomsland@voorst.nl. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.