In 2023 richten wij Het barteldplein en Van Ghentstraat in Twello opnieuw in. Dat is nodig omdat het de kwaliteit van de weg matig tot slecht is. Ook leggen wij een apart hemelwaterriool aan. Voor de herinrichting van de straat maken wij een plan. Dat doen wij op basis van onze gemeentelijke uitgangspunten en de inbreng uit de omgeving. 

Uitgangspunten

Onze doelstelling is om te komen tot een prettige, veilige, fraaie en goed te beheren weginrichting. Wij hanteren daarbij een aantal uitgangspunten voor het ontwerp van de straat, namelijk:

  • het vervangen van het asfalt door klinkerverharding;
  • het aanleggen van een hemelwaterriool; (het vuilwaterriool blijft gehandhaafd) 
  • het treffen van maatregelen om het regenwater zoveel mogelijk van het gemengde riool te halen;
  • Het verbeteren en toevoegen van het groen.

Reacties op het ontwerp

Wij hebben veel wensen, suggesties en enkele opmerkingen op het voorloig ontwerp ontvangen. Bedankt voor de moeite die u daarvoor genomen heeft. In een reactienota leest u onze reactie waarom wij opmerkingen wel of niet in het ontwerp hebben verwerkt. Dit document kunt u hieronder downloaden. Tevens kunt u het aangepaste ontwerp hieronder bekijken.

Groenbeleid gemeente Voorst

Wij hebben als doel om de kernen in de gemeente Voorst te vergroenen en de biodiversiteit te vergroten. Dit is vastgelegd in het Programma Groen 2020 t/m 2025, unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Onderdeel van het programma is het toevoegen van groenvakken, het aanplanten van nieuwe bomen en waar mogelijk een meer ecologische manier van beheren. Daarnaast gaan wij zeer zuinig om met bestaande bomen. Oude volwassen bomen bieden een grote bijdrage aan de biodiversiteit, het afvangen van fijnstof en het tegengaan van hittestress. Tevens ontvangt de gemeente een subsidie voor dit project het 'vergroenen' van de weg en het plein.


Uitvoering

Aannemer Hoornstra Infrabouw uit Doesburg gaat in opdracht van gemeente Voorst de werkzaamheden uitvoeren.  Aanwonenden en belanghebbenden worden door middel van informatiebrieven en De BouwApp door de aannemer op de hoogte gehouden. 
 

Afsluiting Barteldplein

De rijbaan wordt tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Door het opnieuw bestraten van de trottoirs is het mogelijk dat u tijdelijk over loopschotten uw woning moet bereiken of eventueel via de achteringang. In verband met de bereikbaarheid worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd, zodat nood- en hulpdiensten altijd tot ca. 50 meter van uw woning kunnen komen. 

Tijdens de werkzaamheden kunt u tijdelijk niet van het Barteldplein gebruikmaken om te parkeren. Uw auto kunt u parkeren op andere parkeerplaatsen zoals bijvoorbeeld, de markt of in het parkeerhuis.  Wij vragen u om de toegestane parkeerplaatsen buiten het werkterrein te gebruiken en er samen voor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan door verkeerd geparkeerde voertuigen. Nood- en hulpdiensten, maar ook de vuilophaaldienst, moeten door kunnen. 
 

Veiligheid werkterrein

Om de veiligheid te bewaken, wordt het werkgebied afgeschermd met hekken, verkeersborden  en geleidebakens. Werkterreinen zijn gevaarlijke plaatsen, voor u, maar ook voor uw kinderen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein. 

Planning en fasering

Fase 1.1  Duistervoordeseweg/ Grote Bartelweg,
uitvoering: maandag 25 september 2023 t/m vrijdag 20 oktober 2023;

Fase 1.2  Grote Bartelweg/ Barteldplein
Uitvoering: vrijdag 5 oktober 2023 t/m donderdag 26 oktober 2023;

Fase 1.3  Barteldplein t/m doorsteek naar van Ghentstraat
Uitvoering: donderdag 12 oktober 2023 t/m dinsdag 7 november 2023;

Fase 1.4 Barteldplein naast parkeerterrein
Uitvoering: donderdag 19-10 2023 uur t/m donderdag 23 november 2023;

Fase 1.5 Barteldplein achter Blokker
uitvoering va. maandag 15 januari

Fase 2. Nieuwe Barteldweg t/m kruising Michiel de Ruyterstraat
uitvoering: maandag 15 januari 2024 t/m t/m vrijdag 29 maart 2024

Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Voorst
Aannemer Hoornstra Infrabouw BV
Aanneemsom € 527.000,-
Start werk eind september 2023
Werk gereed 2024

Hinder en Overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten worden geinformeerd. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd.

Vragen of tips?

Middels "De BouwApp" kunt u het project ‘’Herinrichting Barteldplein en van Ghentstraat’’ volgen. De BouwApp is te downloaden via de App-Store (Apple) of Google Play (overige smartphones). 
Na het downloaden klikt u op het project ‘’Herinrichting Barteldplein en van Ghentstraat. Door op de knop ‘’volgen’’ links bovenaan de pagina te gebruiken, wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de laatste updates omtrent de werkzaamheden zoals afsluitingen, omleidingen ect. Tevens kunt u via deze app contact opnemen met het projectteam voor voor een vraag, klacht of compliment.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Hoornstra Infrabouw uit Doesburg (https://www.hoornstra-infrabouw.nl/).  Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering? Dan kunt u terecht bij de uitvoerder van Hoornstra Infrabouw, de heer M.Evers, bereikbaar via de BouwApp of op telefoonnummer 06-45888600.

 

Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met gemeente Voorst, Peter van den Berg via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: p.vandenberg@voorst.nl