Op het dak

Om onze energiedoelstellingen te halen, hebben we zonnepanelen op daken hard nodig! In enkele gevallen zijn er belemmeringen die het financiële plaatje minder aantrekkelijk maken. Zoals het aanpassen van de constructie, het aanpassen van de verzekering of het aanleggen van een grotere aansluiting. Gelukkig blijft het in de meeste gevallen aantrekkelijk om zonnepanelen te plaatsen op het dak. Niet altijd om het hele dak te gebruiken, maar zeker een gedeelte van het dak!

Bent u benieuwd of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? Bekijk dan de zonatlas

Bijdrage aan de energiedoelstelling

Er is ongeveer 120 hectare aan potentieel dakoppervlakte. Hiervan kan effectief 65 hectare gebruikt worden voor zonnepanelen (een gedeelte kan niet gebruikt worden door bijvoorbeeld de constructie, andere installaties op het dak, ruimte voor zonnecollectoren en dakranden). Begin 2023 lag er 19 hectare aan zonnepanelen op daken. In 2019 had 17% van de woningen zonnepanelen. Dit is een mooi begin, maar dit kan beter! Helpt u mee?

Vergunning zonnepanelen op daken

U heeft geen vergunning nodig voor het plaatsen van een zonnepaneel op een dak als:

 • Het paneel ligt op een schuin dak, u plaatst het binnen het dakvlak en de hellingshoek is gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak;
 • Het paneel ligt op een plat dak, en de afstand tot de zijkanten van het dak zijn tenminste gelijk aan de hoogte van het paneel;
 • Het gebouw is geen monument.

Voldoet u niet aan de voorwaarden dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt de vergunningencheck doen op de website van het omgevingsloket om er zeker van te zijn wat nodig is.

Op de grond

Kunt u geen zonnepanelen op het dak plaatsen, dan kunt u overwegen om de zonnepanelen op de grond te plaatsen. De eerste voorkeur heeft het om de zonnepanelen binnen het bouwvlak te plaatsen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunnen de panelen buiten het bouwvlak geplaatst worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een opstelling maximaal 20mbeslaat met een maximale hoogte van 1,50m. De gebruikelijke procedure is hierbij een kleine buitenplanse afwijking. In de beleidsuitgangspunten zonnepanelen (pdf - 0,1 MB)  kunt u meer lezen over de mogelijkheden en voorwaarden.

Leges

Bij het plaatsen van zonnepanelen op de grond moet een vergunning worden aangevraagd waar u leges voor betaalt. Voor particulieren geldt hiervoor een legesvrijstelling van 75% voor alle leges. Deze legesvrijstelling is alleen voor particulieren die op eigen terrein zonnepanelen plaatsen en tot een maximaal vermogen van 15 kWp.

Zonnevelden binnen de gemeente Voorst

Met het oog op het duurzaamheidsbeleid wil Voorst alle mogelijke vormen van zonnestroom en zonnewarmte faciliteren. Lees de beleidsuitgangspunten zonnevelden Voorst 2019 (pdf - 1,0 MB)  door om te zien welke uitgangspunten de gemeente Voorst hanteert. 

Er zijn op dit moment 3 zonnevelden vergund binnen de gemeente Voorst: 

Download het kaartje (pdf - 8,9 MB) 

Subsidies

Er zijn al veel subsidies om zonnepanelen te stimuleren. Zo is er voor elke doelgroep een financiële prikkel om aan de slag te gaan.

 • Woningeigenaren betalen geen BTW over zonnepanelen (materiaal en arbeidsloon).
 • Bedrijven kunnen gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek. Meer dan 45% van de investeringskosten kunnen afgetrokken worden van de fiscale winst. Ook is er de Milieu-Investeringsaftrek en de VAMIL.
 • Bij grote daken kan dezelfde subsidie aangevraagd worden als voor zonnevelden op land. Dit is de SDE++
 • Sportverenigingen krijgen subsidie op zonnepanelen
 • Dorpshuizen krijgen subsidie van de provincie Gelderland.

Leningen

Zelf geen geld om te investeren? Dan zijn er weer tal van mogelijkheden.

 • Woningeneigenaren kunnen bij de gemeente een lening aanvragen tegen een rente van 1,7%.
 • VvE’s, dorpshuizen, scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties kunnen bij de gemeente een lening krijgen tegen een rente van 0,8% met €1.500 afsluitkosten.
 • Heeft u asbest? Dan kunt u ook bij de gemeente terecht voor een lening. Er zijn ook bedrijven die voor u het asbest verwijderen, de zonnepanelen plaatsen en de financiering regelen.
 • De banken verstrekken leningen voor zonnepanelen. Helemaal als er een SDE++ aan ten grondslag ligt.
 • U kunt ook de zonnepanelen huren. Hierbij betaalt u een vergoeding en na een aantal jaren zijn de zonnepanelen van u.
 • Ook zijn er investeringsbedrijven zoals www.zonnepanelendelen.nl. De Benring in Voorst en het Zone College in Twello hebben hier bijvoorbeeld gebruik van gemaakt.
 • U kunt ook uw dak ter beschikking stellen voor een postcoderoos project van EnergieRijk Voorst.

Bomen in relatie tot zonnepanelen

In 2013 heeft de gemeente Voorst een notitie vastgesteld over bomen in relatie tot zonnepanelen. De kern van de boodschap is: de gemeente verleent geen kapvergunning, uitsluitend om de reden dat de boom of bomen tot minder energieopbrengst van zonnepanelen leidt. Dit beleid hanteren wij nog steeds. De volledige notitie (2 pagina's) staat hier: 

Heeft u vragen?

 • Wilt u meer weten over de werking van zonnepanelen of de BTW teruggave, kijk dan bij het Regionaal Energieloket.
 • Heeft u vragen over een vergunning voor zonnepanelen, mail dan naar omgevingsvergunning@voorst.nl.
 • Heeft u als particulier vragen over zonnepanelen, maak dan gratis en vrijblijvend een afspraak met het gemeentelijke energieloket door een mail te sturen naar duurzaam@voorst.nl of bel met het algemene nummer 0571-27 99 11.
 • Heeft u vragen over grootschalige zonnevelden, stuur dan een mail met uw vraag naar duurzaam@voorst.nl.