U kunt u laten trouwen of het partnerschap laten registreren door een bekende. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap laat registreren.

Deze bekende moet al wel benoemd zijn als BABS in een andere gemeente. 

Beschrijving

U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

Deze persoon moet al wel benoemd zijn als BABS in een andere gemeente.

 • De datum en locatie van het huwelijk is vastgesteld in overleg met de burgerlijke stand van de gemeente Voorst;
 • Het bruidspaar verzoekt tot de benoeming van de babs voor één dag;
 • De babs voor één dag heeft een geldige benoeming tot babs in een andere gemeente en aantoonbare ervaring in de voltrekking van huwelijken;
 • De babs voor één dag is al beëdigd bij de rechtbank;
 • De babs en het bruidspaar moeten het aanvraagformulier invullen en ondertekenen;
 • Er bestaan geen overwegende bezwaren tegen de benoeming.

Zo vraagt u benoeming tot trouwambtenaar aan:

 • Stuur uw verzoek naar de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren.

Vul het aanvraagformulier in. U vindt het aanvraagformulier onder "Formulieren". 

U kunt contact opnemen met de afdeling burgerzaken via algemeen telefoonnummer (0571) 27 92 13 of rechtstreeks via e-mail: burgerzaken@voorst.nl

Het eenmalig benoemen van een Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag kost € 124,80 (tarief 2020).

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.